Aktepe Hafriyattan Basın Açıklaması

Gösterim: 3924
Son Günlerde İhalelerde yapılan yolsuzlukla ilgili iddialara Aktepe İnşaatta kayıtsız kalmadı. Aktepe Halil İbraim Aktepeİnşaattan gelen basın açıklaması
Saygı değer Emirdağlı hemşehrilerimiz bazı basın organlarında son günlerde hakkımızda çıkan asılsız ve de fütursuz iddialara cevabımızı saygıyla takdirlerinize sunuyoruz…
Köy kanalizasyon, içmesuyu beton parke döşeme işleri il özel idareleri tarafından ayrılan bütçeyle KÖYDES projesi adı altında kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren il genel meclisi üyelerinin ve köy muhtarlarının da yönetiminde bulunduğu köylere hizmet götürme birlikleri tarafından , bu işleri yapmaya elverişli alet ve ekipmana sahip iş bitirme belgesi bulunan firmaların katılabildiği ihalelerle yapılmaktadır.Bu ihalelerin yapılma şekli ilgili kamu ihale kanununda açık şekilde bildirilmektedir.Bu kanuna  aykırı hareket eden idareci ve memurlara uygulanacak hükümlerde ayrıca ilgili kanun maddeleri arasında yer almaktadır.   
Bu kapsamda yapılan kanalizasyon ve benzeri işler il özel idaresinin daha önceki uygulamaları farklı idi.Uygulama kapsamında il özel idaresi imar ve kentsel iyileştirme müdürlüğü mühendisleri tarafından projelendirilip il genel meclisine sunulmakta ve projeye uygun ödenek meclis tarafından bütçeye konulmakta idi. Bu bütçe ile köy muhtarı ve ihtiyar heyeti bu işlerini kapalı zarf açık teklif usulü ile yapabileceğini düşündüğü firmalara vermekte ve işlerini yaptırabilmekte idi. İl bütçesinden ayrılmakta olan ödenek yetersiz kalırsada köy katılım bedeli olarak köylü tarafından ödenmekte idi. Boru  ek malzemeleri ve bacalar il özel idaresi tarafından verilmekte sadece kazı ve döşeme işçiliği bu bütçeden karşılanmakta idi.
Bu bağlamda AKA ALT YAPI İNŞ.LTD.ŞTİ. adı altında faaliyet gösteren firmamız Afyonkarahisar ili merkez köylerinden  ve ilçe köylerinden teklif ve pazarlık usulü ile çeşitli işler alarak yapmış ve karşılığında ücretini almıştır.Aynı şekilde ilçemiz köylerinden Tez köyünün işide muhtar Bayram KÖKTEN ile yapılan pazarlıklar sonucu  22,000,YTL+KDV bedelle alınmış ve iş yapılmıştır.Muhtar bu işle ilgili olarak ilçemizde faaliyet gösteren firmalardan da teklif alarak bize geldi ve bizim verdiğimiz fiyat daha uygun olduğundan sözleşmeyi bizimle imzaladı.Muhtarın dediği gibi biz sonradan bir şey istemedik .Yapılan sözleşmede detaylı olarak bu konular yazılmış ve imzalanmıştı. O dönemde tez köyü için ayrılan ödenek 20,000,YTL olduğundan muhtar tarafından kestiğimiz fatura ile kaymakamlıktan alınmış ve tarafımıza ödenmiştir.İçerisinde boru baca ve gerekli malzemelerin afyondan tez köyüne nakliyesi kum vs.bedeli de olan 7,500,YTL bakiye alacağımız hala icra yoluyla tahsil edilmeye çalışılmaktadır.
Sözleşme metinleri haberin devamında
Çaykışla köyü kanalizasyon işide aynı şekilde  anlaşılmış sözleşmesi muhtarlık ile imza altına alınarak işe başlanmıştır.İş belli bir aşamada iken il özel idaresi Tüm afyondaki bu işler için yeni bir karar almış  artık bu işlerin muhtarlar tarafından değil kaymakamlıklar tarafından ihale ile yapılacağına karar verdiğinden iş yarıda iken Köylere hizmet götürme birliği ihale komisyonunda ihale yapılmış ve iş yine firmamız uhdesinde kalmıştır.Bu komisyonda iki il genel meclisi üyesi ve  üç muhtar bulunur ki bunlarda seçimle iş başına gelirler.Yarım yapılmış bir işe teklif vermek bu işi yapmaya talip olmak ne kadar etiktir? Bunun taktirini siz sayın hemşehrilerimize  bırakıyoruz.Muhtarla yapılan sözleşmede eğer denildiği gibi iş fahiş fiyatla bize verildi ise sayın muhtar neden daha ucuz fiyat verdiğini iddia edenlere   işi  vermedin?Dediğin gibi işi Yusuf Demir fahiş fiyatla bize verdiyse(ki öyle bir şey yok) Kaymakam beye gidip durumu bildirmedin de  neden heyetinle beraber sözleşme imzaladın İl genel meclisinin verdiği meclis kararını öne sürerek ben bozdurdum ben yaptırdım diye ucuz kahramanlık yapıyorsun.İlgili karar Emirdağ için alınmadı Afyon geneli için alındı.Şimdi sormak lazım iddiada bulunan kişilerin önceki verdikleri teklif kaç para idi?Sonra yarı yapılmış iş için verdikleri teklif neydi.? Bu işleri yapabilecek alet ekipmanları varmıydı?.İhalelere girebilecek yeterlilikleri var mıydı? daha önce benzer iş yapmışlarmıydı? Neden kaymakamlık ihale yaparken iş alamadı.Çünkü  bu işler düşük teklif veren firmalara verilir.
Sayın Muhtarlar , Sayın Eyüp ÇILDIR ve bu olaylardan hisse çıkarmaya çalışanlar reklam ve siyasi hesaplarınızı bizim üzerimizden yapmayın! Mantaliteniz çamur at izi kalsınsa o başka.
Firma olarak bu köyler dışında Bağlıca, Güveççi, Türkmenköy, Dağılgan, Suvermez, Elhan,Yavuz köyleri ile Davulga kasabasının benzer işlerini aldık yaptık ve teslim ettik .İnsaf ve izan sahibi olan herkes bilirki öyle her önüne gelene bu işler verilmez.Önce ihaleye girme yeterliliğiniz olacak, sonrada en düşük teklifi veren siz olacaksınız.En ufak eksik belge ve şaibe durumunda ihaleyi yapan kurumlar  hakkında işlem yapılır.
 Yapılan işlerin tamamını resmi kurumlardan aldık Yusuf Demir ‘den değil kamuoyuna saygıyla duyurulur .
Sevgili basın; bir firmaya ya da insana atılan suçlamalarda size düşen suçlanan kişi ve kurumlara giderek onların da fikirlerini almak ve olduğu gibi yazmaktır. Tarafsızlığın ve basın ahlakının gereği budur.Birkaç kişinin birileri hakkında ortaya attığı iddialarla haber yapmak hoş bir şey değildir.Ama amaç bu kişileri yıpratmaksa kişisel çıkar sağlamaksa yaptığınız doğrudur.Gelip firmamızla ilgili iddiaları bize sormadan yayınlamanızın ahlaki etik olarak durumunu sayın hemşehrilerimizin takdirine bırakıyoruz.
Bütün belge ve bilgiler ilgili kurumlarda mevcuttur.Araştırmacı basın ilgili belgeleri bu kurumlardan temin edebilir.Yetkili makamlar ve basın bizde mevcut bulunan belgeleri isterse kendilerine yardımcı oluruz.
Aktepe ailesi olarak yaklaşık 40 yıldır ilçemizde ticaretle iştigal etmekteyiz. Rızkımızın sebeblerinin peşindeyiz. Her işimizi ticari ahlak kuralları ile yapma gayreti içerisindeyiz.Tersini iddia edenler bunu ispat etmek zorundadırlar.Maddi ve manevi tazminat haklarımız saklı kalmak kaydı ile bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık sayın hemşehrilerimize saygıyla duyurulur….    
  

                           AKA ALT YAPI İNŞ.HAF.LTD.ŞTİ.ADINA
                            HALİL İBRAHİM AKTEPE
Image
Image

Comments are now closed for this entry