Ay ve Yıldız Yanyanaydı

Gösterim: 2310
Ay ve Yıldız Yanyanydı

Ay ve Venüs,3-4 yılda görülebilecek bir rastlantıyla bu gece gökyüzünün tam zirvesinde Türk bayrağı şeklini aldı.

1 Aralık 2008 pazartesi saat 18.00 sıralarında Ay ve Venüs'ün (Çulpan) ender görülebilecek bir rastlantıyla gökyüzünün tam zirvesinde Türk bayrağı benzeri bir oluşum sergilemesi, vatandaşların büyük ilgisini çekti. Bu görüntünün saat 23.00’e kadar Venüs batı ufkunda yitinceye kadar sürdü.

Ay Yıldız, Hilâl halindeki ay ile güneş veya yıldız işareti, Türk bayrağı da dâhil olmak üzere birçok Müslüman ülkenin bayrağında yer alan yaygın bir semboldür.

Selçuklu ve Osmanlı devrinde hilâl ile güneş veya yıldız işareti hakkında araştırmalar mevcuttur. Ancak bu işaretlerin kökeni çoğunlukla astsal ikonografi bakımından zengin olan Yakındoğu'da aranmıştır. Hâlbuki Türk kültürünün doğduğu İç Asya çevresinde, proto-Türk olarak kabul edilen milletlerin ve Türklerin gök ibadeti kozmolojisi içinde yer alan astral ikonografi de aynı derecede zengin ve köklüdür. Astral simgeler, piktogram ve tamga şekline kadar gelişmiştir; hatta Kök Türk yazısında fonogram olarak görünürler.

Bugün kullanılan ay yıldıza benzeyen ve gökte gün ile ayın kavuşumunu temsil eden bir motif, MÖ 1. binyılda, proto-Türk olarak bilinen Chouların (MÖ 1028-281) baş bayrağında görülüyordu. Gündüz ve gece, aralıksız devam eden parlaklığın simgesi olan astral motifler, o devirden beri daima proto-Türk, Türk ve akraba milletlerin simgeleri arasında yer almış ve astral tanrıların alameti olmalarının dışında, devlet başkanlarının ve önemli şahısların da alameti olmuşlardır.

Comments are now closed for this entry