Kar ve kırağıZemherir halk arasında zemheri denir. Aralık ayının 3. Haftası 22 Aralıkta başlar ve ocağın bitmesiyle sone eren karakıştır. Toprağa, havaya ve suya soğukların gelmesi anlamındadır. Arapça Erbain da denir. Erbain 40 gün manasına gelir yani zemheri 40 gün sürer ve kışın en sert zamanıdır. Nerdeyse don olmayan gecesi yoktur. Zemheri 40 günün ardından ocak ayının bitimiyle hamsin başlar.
Hamsin Arapça 50 manasına gelmektedir. Yani 50 gün sürer, kışın ılıman halidir, cemreler hamsinin içerisinde düşmeye başlar. Mısır da yumuşak esen rüzgâra da hamsin denir. Zemheri ve hamsinin ardından da ağaçlar çiçek açmaya başlar.21 Martta bahar gelir.