Halk arasında ''kor halindeki ateş'' anlamına da gelen ve baharın müjdecisi olarak bilinen cemrenin ilki bu gün havaya düşecek.

Cemrenin düşüşü ilkbahara doğru önce havada, sonra suda, son olarak toprakta 7'şer gün arayla meydana gelen sıcaklık yükselmesi anlamına gelmektedir.
''Soğuk günleri geride bırakma olarak nitelendirilen cemreler doğadaki canlanmanın göstergesi ve baharın müjdesidir.''

Cemreleri eskilerin 365 günlük yılı 179'u ''kasım'' ve 186'sı ''hızır'' günleri olarak ikiye ayırmıştır.
Kış dönemi 8 Kasımda başlayıp, 6 Mayısta da Hıdırellez ile yaz devresine, yani hızır günlerine girilir.
Kasımın 46'sında 40 gün anlamına gelen ''erbain'', 86'sında da 50 gün anlamına gelen ''hamsin''in başladığını ifade edilir.Kışın en soğuk zamanları olan 90 günlük sürenin geçtiğinin göstergedir.

Kasım'ın 105'inde (20 Şubat) birinci cemrenin havaya, 112'sinde (26-27 Şubat) ikincisinin suya, 119'unda (5-6 Mart) üçüncüsünün toprağa düşmekte olup 7 günlük aralıklarla buraları ısıttığına inanılmaktadır.