Emirdağ ilçesinde de 03 Mayıs 2009 Pazar günü yapılacak olan Parasız Yatılık ve Bursluluk sınavında görev alacak personellere yönelik olarak Sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için seminer düzenlendi.

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Gıyasettin Taş tarafından Anadolu Öğretmen Lisesi Konferans salonunda 29 Nisan 2009 Çarşamba saat 15,30’da düzenlenen seminere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fevzi Karaduman, sınavlarda görev alacak olan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde çalışan öğretmen ve okul müdürleri katıldı.

Sınavın yürütülmesi ile ilgili olarak bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Gıyasettin Taş yapmış olduğu konuşmada;”Bu sınavlar ilçemizde ilk defa 2007–2008 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanmış, çok başarılı bir şekilde yapılmıştır. Bu öğretim yılında da sorunsuz bir sınav yapılması için;”Salon Görevlilerinin Sınav Başlamadan Önce Yapacakları İşlemler: Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulununuz. Bina sınav komisyonundan sınav evrakını tutanakla teslim alınız. Adayları, salon aday yoklama listesinde belirtilen sıraya göre yerleştiriniz. Sınav başladıktan sonra salon aday yoklama listesindeki aday sırasını muhafaza ediniz ve hiçbir adayın yer değişikliğine izin vermeyiniz. Adayları, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı) ile sınava alınız.

Ancak sınav giriş belgesi yanlarında bulunmayan adayları tutanakla tespit etmek suretiyle sınava alınız. Salonda hiçbir adaydan sözlük, hesap makinesi ve cep telefonu gibi iletişim araçları toplanmayacak üzerinde bu türlü iletişim araçları, cep telefonu vs. bulunduran adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav güvenlik torbasını adayların gözü önünde ve sınavın başlamasına yaklaşık 15 (onbeş) dakika kala açınız. Sınav güvenlik torbasından çıkan soru kitapçıklarının kontrolünü yapınız, eksik veya fazla olması halinde bunu tutanakla belgeleyiniz. Varsa; baskı hatası olan kitapçıkları sınav başlamadan önce belirleyerek bu durumu bina sınav komisyonuna bildiriniz. Adaylara, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini, sınav sonunda soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması halinde sınavlarının geçersiz olacağını bildiriniz. Salon aday yoklama listesinde yazılı sıraya göre yerleştirilen adaylara kendi isimlerine ve Öğrenci Aday Numaralarına göre basılmış olan FOTOĞRAFLI cevap kâğıtlarını dağıtınız. Adaya ait kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) ve fotoğraflı sınava giriş belgesi ile cevap kâğıdındaki basılı aday bilgilerini kontrol ediniz. Soru kitapçığı birden fazla türde ise; örneğin, adaylar A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık bölümünün B yuvarlağını işaretlettiriniz.“AÇABİLİRSİNİZ” denilmeden kitapçıkların açılmayacağını duyurunuz. Kitapçığın ön ve arka sayfasında bulunan açıklamaları yüksek sesle okuyunuz. Adayların; soru kitapçıklarının ön yüzüne adı, soyadı ve T.C./Öğrenci Aday Numarasını yazıp yazmadıklarını kontrol ediniz. Sınavın başlama ve bitiş saatleri ile çıkış yasağı saatlerini adayların görebileceği şekilde tahtaya yazınız ve adaylara duyurunuz.

Salon Görevlilerinin Sınav Süresince Yapacakları İşlemler: Sınavda ilk 60 dakika her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayı dışarı çıkarmayınız. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde gelen ve sınava girmesi bina sınav komisyonunca uygun görülen adayları sınava alınız. Sınava girmeyen adayların salon aday yoklama listesinde isimleri karşısına mürekkepli kalemle “GİRMEDİ” yazınız, cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümünü ise kurşun kalemle kodlayınız. Sınav sırasında adayların tuvalete gitme ihtiyacı ve sağlık sebebi dışında salondan dışarı çıkmalarına izin vermeyiniz. Bu gibi zorunlu durumlarda adaya gözcüyü refakat ettiriniz, yanında gözcü olmadan salondan çıkan adayı tekrar sınava almayınız, izin verilen adaylara ek süre vermeyiniz, adayların soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını beraberinde götürmelerine izin vermeyiniz.

Kopya çekmeye teşebbüs eden adayı uyarınız, kopya çektiği belirlenen adayın cevap kâğıdını

alınız, durumu bir tutanakla (Tutanakta “SINAVI İPTAL EDİLECEKTİR” ibaresine yer

veriniz.) tespit ederek adayı dışarı çıkarınız. Sınav bitimine 10 (on) dakika kala “10 DAKİKANIZ KALDI BUNDAN SONRA DIŞARI ÇIKAMAYACAKSINIZ” şeklinde sözlü uyarıda bulununuz ve hiçbir adayın salondan çıkmasına izin vermeyiniz. Sınav süresince salonda özürlü adaylar hariç en az iki aday bulunmasına dikkat ediniz. Adaya ait cevap kâğıdındaki, sağ alt köşede bulunan salon başkanı ve gözcünün kontrol ettiğine

dair bölüm, salon başkanı ve gözcü tarafından mürekkepli kalem ile imza ediniz. Sınav süresi bitiminde sınavı durdurunuz, cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını adayların önünde toplayınız, salon aday yoklama listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını yada

zarar görüp görmediğini kontrol ediniz. Salon aday yoklama listesini, sınav evrakını teslim eden adaya mürekkepli kalem ile imzalatınız (Bu işlemi sınav başlamadan yada sınav sırasında yapmayınız). Cevap kâğıdında adayın imzasının olup olmadığını kontrol ediniz. □Sınav esnasında tutulan tüm tutanaklar, soru kitapçıkları, cevap kâğıtları, salon aday yoklama listesi ile yırtılan sınav güvenlik torbalarını yeni sınav güvenlik torbası içine yerleştiriniz.

Salondan çıkmadan en az 2 adayın gözü önünde diğer salon görevlisi ile birlikte ağzını

kapatınız ve bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim ediniz. Tüm adaylar salonu terk ettikten sonra salonu kontrol ediniz varsa unutulan evrak ve eşyaları bina sınav komisyonuna teslim ediniz.

Salon Görevlilerinin Dikkatine

 Adaya ait kimlikler sınav süresince kendi masası üzerinde bulunacaktır.

 Salonda gazete, kitap vs. okumayınız.

 Yüksek sesle konuşmayınız.

 Sınav süresince salonu terk etmeyiniz.

 Çay, kahve vs. içmeyiniz.

 Cep telefonunuzu kapatınız.

 Adayın başında uzun süre beklemeyiniz.

 Adaylarla sınav başladıktan sonra konuşmayınız.

 Gürültü çıkaran topuklu ayakkabılarla salonda dikkat dağıtacak şekilde ses çıkarmayınız.

 Adaylara ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde incelemeyiniz.

 16/07/1982 tarih ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair Yönetmeliğe uygun kıyafetle sınav görevine gelinir.

 Sınav; Yurtdışı sınav merkezleri ve Ülkemizde aynı anda saat 10:00’da başlayacaktır. Sınav süreleri;

-5. Sınıflar 120 dakika

-6. Sınıflar 90 dakika

-7. Sınıflar 100 dakika

-8. Sınıflar 120 dakika

-9., 10. Ve 11. Sınıflar 100 dakika dır.

Sayın Görevli:

Sınavın sağlıklı yürütülmesi konusunda en büyük yardımcımız sizsiniz. Görevli olduğunuz salonda sınavın uygulanmasında ve sınav evrakından siz sorumlusunuz. İdari ve hukuki olarak Bakanlığımız tarafından muhatap siz kabul edileceksiniz”dedi.