Organize Sanayi Ücretsiz Arsa Dağıtımı Başladı

Gösterim: 2844
emirdag.com.tr basin aciklama organize sanayi

EMİRDAG ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU'NDAN

BASIN AÇIKLAMASI

Emirdağ Organize Sanayi Bölgemize ait Altyapı Avan Projesi; T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Altyapı Uygulama Projesi ise Bakanlık tarafından incelenmekte olup; yaklaşık] ay içerisinde onaylanacaktır. Uygulama Projesi İle O.S.B.'nin altyapı işinin keşif bedeli hesaplanmış olacak ve keşif bedelinin belli olmasından Sonra. "Altyapı İnşaatı" için ihale açılabilecek duruma gelinecektir.

Bunun1a birlikte; Emirdağ Organize Sanayi Bölgemize ait parselasyon planı ve arazide yüklenici firma tarafından çakılan parselasyon taşları, İlçe Kadastro Müdürlüğü tarafından kontrol edilmiş; onaylanan parselasyon dosyası İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü'ne sevk edilmiştir.

İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölgemiz adına kayıtlı Kuruca Köyü, 601 -602-603-633-634-635 Parsel no.lu taşınmazlar ile ilgili ihdas-tevhid-yola terk­parka terk-ifraz işlern1eri neticesinde; mevcut parseller, "Arsa" vasfıyla toplam 79 (yetmişdokuz) parsele ayrılmıştır. Bahse konu 79 parsele ait tapular, i 5.08.2007 tarihinde Emirdağ Tapu Sicil Müdürlüğü'nden alınmıştır.

79 adet parselin 5 tanesi İdari ve Sosyal Tesis Alanı, Spor Alanı, Teknik Hizmet Alanı

ve Arıtma Tesisi Alanı olarak ayrılmış olup; kalan 74 adet parsel yatırımcılara açılacaktır. Yatırımcılara açılacak 74 adet parsel, alanlarına göre şu şekilde ayrılmıştır:

2.000 m2-4.000m2 arası.............................. 20 parsel

4.001 m2-7.000m2 arası.............................. 37 parsel

7.001 m2- 10.000 m2 arası.......................... 14 parsel

10.001 m2-20.000 m2 arası......................... 3  parsel   Toplamda 74 parsel

Afyonkarahisar ili "Yatırımların ve İstihdam Teşviki Kanunu" kapsamında yer almakta olup; bu kanun ve ilgili mevzuatı gereği, Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi adına kayıtlı 74 adet parselin, gerçek veya tüzel kişilere "Bedelsiz Tahsisi"nin yanında; yatırımcılar açısından çeşitli avantajları da bulunmaktadır. Teşvik kapsamında:

Yatırımcılardan Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi harçlar! alınmayacaktır.

Yatırımcılar "Gelir Vergisi Stopaj Teşviki"nden yararlanabileceklerdir.

Yatırımcılar "Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik"ten yararlanabileceklerdir.  Yatırımcılar % 20 oranında "Enerji Desteği"nden yararlanabileceklerdir.

Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nin 31.08.2007 tarih ve 2007 / 6 sayılı kararı ile

Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi adına kayıtlı 74 adet parselin, gerçek veya tüzel kişilere "Bedelsiz Tahsisine" başlanılacaktır. Emirdağ O.S.B. içerisinde faaliyet göstermek isteyen yatırımcılar; bedelsiz arsa tahsisi ile ilgili gerekli evrakları Emirdağ O.S.B. Müdürlüğü'nden ve Emirdağ Kaymakamlığı'ndan temin ederek; 10.09.2007 tarihinden başvurularını yine bu kururn1ara yapabilirler.

Bedelsiz arsa tahsisine uygun görülenlerin yatırımcılardan bir an evvel yatırıma / inşaata başlamak isteyenler bulunduğu takdirde; altyapı inşaatını beklemeden, İmar Planına ve

Altyapı Uygulama Projesi'ne uygun olarak inşaata başlayabileceklerdir. Ancak bu

yatırımcılar; O.S.B. Müdürlüğü'nden elektrik, su ve altyapı ile ilgili herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.

Bedelsiz arsa tahsisine uygun görülenlerin yatırımcılar, Yapı Ruhsatı alınma tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde inşaata başlamalı; yine Yapı Ruhsatı'nın alınmasından itibaren 3 yıl içerisinde de faaliyete geçirilmeli ve bunun yanında yapacakları tesislerde en az 30 kİşi istihdam etmelidirler. Bu şartlar sağlanmadığı takdirde; bedelsiz tahsis edilen arsalar. Emirdağ O.S.B. Müteşebbis Heyeti tarafından geri alınacaktır.

            Emirdağ O.S.B. Alanı ile ilgili parselasyon krokisi. parsellerin alanları ve bedelsiz

tahsis ile ilgili başvuru evrakları Emirdağ Osb Müdürlüğünden Temin edebilirler.

            Sayın halkımıza duyurulur. . .

HABERİN DEVAMINDA PARSELLERİ VE BAŞVURU MERKEZLERİNİ BULABİLİRSİNİZ...

 Image  Image
 Gürsoy Osman Bilgin
Yönetim Kurulu Başkanı
 Lütfi İhsan Dağ
Yönetim Kurulu Üyesi

Emirdağ O.S.B. İrtibat Adresi:

            Kaymakamlık Makamı - Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Tel : 272 442 50 30


Image
Organize Sanayi Bölge Müdüresi Nurgül Uyar
Tel : 272 442 47 10

ImageImage
Image
Image
Image

Comments are now closed for this entry