Eyüp Dağ Eğitim Bir-Sen Emirdağ Temsilciğinden Serbest kıyafet hakkında basın açıklamasıdır. "Sevgili eğitim çalışanı kardeşlerim, “Serbest Kıyafet Eylemimizle”  ilgili tüm üyelerimizi  ve kamuoyunu bilgilendirmek için  bu basın açıklamasını yapmayı uygun bulduk.  Sendikamızın genel merkezinin aldığı bu  karar  tüm üyeler için  korkusuzca  uygulanmalıdır. Bu konuda tüm üyelerimizi eylemimize  destek vermeye  çağırıyorum. Hiç çekinmesinler. Çünkü genel merkez  kararları bağlayıcıdır. Ve kanunlarla  güvence  altına  alınmıştır. Hiçbir  idareci ve  deneticinin insiyatifinde  değildir. Bu konuda çok titiz  ve  kararlı olduğumuzu tüm kamuoyuna  paylaşmak istiyorum. Unutmayın Eğitim-Bir-Sen   karar alır  ve  uygular  kesinlikle  taklit  etmez.  Türkiye’nin konjonktürünü  çok iyi  bilir.  Türkiyenin

gündemine  yön veren en büyük sendika ve  bağlı olduğu  konfederasyondur. Gücünü  üyelerinden ve  milletten alır. Hiçbir  siyasi kuruluşa minnet  borcu yoktur. Kararlarını  bağımsız  alır ve  bunu sonuna  kadar savunur ve  uygular.
     Sendika olarak 21.  kuruluş yıldönümünü kutladığımız  şu günlerde  tarihe  not düşülecek günler yaşıyoruz. Karanlığa küfrederek değil;karanlığa bir  mum  yakarak  bu günlere  geldiğimiz herkes  tarafından aşikardır. Artık sivil bir  ülkede  sivil bir  şekilde  yaşamak  istiyoruz. İsteğimiz  tüm memur  kardeşlerimizin sivil kıyafetle kendisine yakışan bir  şekilde giyinerek(hiçbir dayatmacı jakoben baskı olmadan) görevlerini  ifa  etmeleridir. Bu bağlamda buradan hükümete  tekrar  çağrıda  bulunuyoruz. Şu  ucube  yönetmeliği  değiştirin ve  çağdaş normlara  uygun insan haklarını  gözetici bir  şekilde tekrar  düzenleyin. Eylemimize  destek veren tüm üyelerimize  ve  bu  eylemimizi  olgunluk ve hak arama  mücadelesi olarak gören idareci  arkadaşlarıma da teşekkür  ediyor; daha nice başarılı,  yol gösterici ve  önder olucu  eylemlerde  buluşmak ümidiyle saygı  ve sevgilerimi  sunuyorum."
                                                                                                                           Eyüp DAĞ
                                                                                                  Memursen ve  Eğitim-Bir-Sen  İlçe Başkanı