TBMM Genel Kurulunda kabul edilen onüç ilde Büyükşehir Belediyesi ve 26 ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun'un geçici 2.maddesi uyarınca büyükşehir olmayan illerde nüfusu 2.000'in altında kalan beldelerin tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülmüştü. Düzenleme ilk mahalli idareler genel seçiminden itibaren geçerli olacaktı. Yani bu yıl yapılacak olan yerel seçimlere belediyeliğini kaybeden belediyeler katılmayacaktı.
Bilindiği gibi ilçemizde de Adayazı, Bademli, A.Piribeyli ve Gömü Belediyeleri de daha önce kapatılacak olan belediyeler arasında yer alıyordu.
Ancak, Gömü Belediye Başkanı daha önce konuyu yargıya taşımıştı. Danıştay'ın ilgili mahkemesinde görülen davada nihayet sonuç çıktı. Çıkan sonuca göre daha önce kapatılacak

olan Belediyeler arasında yer alan Gömü Belediyesi'nin Belediyeliğinin devam etmesine karar verildi. Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin'in konuyu Danıştay'a taşımasından sonra itirazı değerlendiren Danıştay'ın ilgili dairesi Gömü Belediyesi'nin Belediye olarak kalmasına ve yerel seçimlere de Belediye statüsünde girmesine karar verdi.
Verilen bu kararla beraber ilçemizdeki Belediye sayısı 2'ye yükselmiş oldu. Daha önce Belediyeliği düşmeyen Davulga Belediyesi ve Gömü Belediyesi bundan böyle de belediye olarak hizmet vermeye devam edecek.