Ugur serdar KargınEmirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın ''Ayrılıkda azap,birlikte rahmet vardır.'' diyerek kamuoyuna bir basın açıklamasında bulundu.

Saygıdeğer Hemşerilerim,
Yazgının gereğiyle önümüzdeki beş yıllık dönemin emaneti omuzlarımıza yüklenmişken, bu emaneti layıkıyla taşıma sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeye çalışacağız.

Yaşam tarzı ve ekonomik bağımsızlığın verdiği cesaretle , güçlükleri bireysel olarak göğüslemeye alışmış insanımız, medeni cesaretiyle takdir edilirken, münferit hareket etmenin getirdiği günübirlik

ve sınırlı başarılarla günü ancak kurtulabilmiştir.Belçika’ya giderken ötekine ihtiyaç duymayan,filmlerde gördüğü Amerika’ya çağrılsa bir an düşünmeden gidebilecek cesareti taşıyan, dört kaşıkla dar alanda tek başına dabandan oynayan ve bu halinden hiç de şikayetçi olmayan insanımız, kurt misali yaşarken birlikte hareketin nimetlerinden hiçbir zaman faydalanamamıştır.Zayıf bireylerin oluşturduğu ama birbirine sıkı sıkıya bağlı grupların elde ettikleri başarılar,üstün meziyetli bireylerin kişisel başarılarına karşı her zaman galip gelirken,insanımız kaybetmeyi göze alarak tek başına kazanabilme riskiyle öne çıkmaya talip olmuştur.

Kurt kendi işini kendi yapma gücüne sahipken, zayıf olan çakal,sürü halinde hareketle güç peydah ederken kendinden daha güçlü olan kurda galip gelebilmiştir.Ülke genelinde kendi gücünü,millet olma şuurundan uzaklaşarak kolay yutulabilir lokmaya dönüştüren haklı bireylerin,haksız olduğu gibi aynı zamanda zayıf bireylerden oluşan bölücü gruplarına tavizler vermesi bu zafiyetlerin temel sebepleridir.
Gün itibariyle sınır ötesinde bin kişilik çapulcu takımının devlet görevlilerini kaçırabilme cesareti, petrol bölgelerini ele geçirebilme kabiliyeti, zayıf çakalların birlikte hareketinin en açık tezahürüdür.
Ellerin bin kişilik çakal sürüsüyle sınırlar değiştirdiği,devlet içinde devlet kurduğu bir dönemde, Türk insanının ayrı telden çalması bir kenara, aynı meşrepten gelen bir avuç EMİRDAĞLI’nın ayrılıkları tercih etmesi vahim bir durumdur.Üçyüzbin kişisiyle övünürken, Eskişehir’i,Avrupa’yı mesken tutan insanımızın,on kişilik bir dernek kadar dahi tesire sahip olmadığı ayrı bir gerçektir.Büyük başarıların birlikte hareket etmekten,büyük kazançların güçlü ortaklıklardan elde edildiğini bizim dışımızda dünya alem görmüşken,bireysel hareketi bir an önce terk etmek gerekir.Güçlü bir Emirdağ için güçlerimizi birleştirmek şart olmuştur.Derneğe karşı dernek,takıma karşı takım kurarak bölünmeyi hızlandıran her oluşum birliğimize de dirliğimize de zarar vermektedir.

Kıymetli Hemşerilerim,

‘’Ayrılıkta azap birlikte rahmet vardır.’’ Düsturunu şiar edinmenin vaktidir. Bireysel başarılar insan ömrüyle sınırlıyken, kurumsal başarılara ömür biçilemiyorsa tek başına hareketi terk ederek güçlü bir EMİRDAĞ oluşturalım. Varislerimizce paylaşılacak sınırlı güçler yerini, varislerce bölünemeyecek ve güçlenerek devam edecek daha güzel yarınlara bırakması dileğiyle…