17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 37 inci maddesince; öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomi ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım
şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırıldı ve 38 inci maddesinde; öğretmen
ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik gösteren eğitim kurumlarının gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrıldı. Buna göre Emirdağ ve köyleri zorunlu hizmet kapsamına alındı.Buna göre okullar ve zorunlu hizmet yılları şu şekilde oldu: Emirdağ ilçesinde yer alan kurumlarda zorunlu çalışma yılı 7 yıl ve her yıl alınabilecek puan 14 puan olurken; belde ve köylerde zorunlu çalışma süresi 5 yıl ve 18 puan oldu. Okul okul puanlama aşağıdaki resimlerde bulabilirsiniz.