emirdag.com.tr Peygamcer Efendimiz

Bir insanın aile hayatı, o kimsenin ahlakının ve kişiliğinin tezahürüdür. İnsanın toplum içerisinde davranışlarını yapmacık göstermesi mümkündür. Fakat kimse gerçek kişiliğini sürekli beraber olduğu ailesinden saklayamaz. Bu açıdan ailesi ile güzel geçinen, onlara ahlakıyla, dürüstlüğü ile örnek olan bir kimse, topluma da yol gösterebilir. Aile hayatına baktığımızda Sevgili Peygamberimizin yeryüzüne gelmiş ve gelecek bütün evlerin, kurulacak bütün yuvaların en sadesi, en mutlusu ve en huzurlusu olduğunu görürüz. Aslında Onun hanesi maddi imkanlar bakımından dünyanın en fakir evlerinden biriydi. Bazen günlerce bir çorba bile pişmezdi. “Evde sirkeden başka bir şey yok” dediklerinde, “Sirke ne güzel katık, sirke ne güzel katık”(1) diyerek ekmeğini banmaya başlardı. Ailesine karşı şefkat, merhamet ve sevgisi Onun evini huzurlu kılan sebepti. Bugün ise evlerimizde her şey var ama huzur eksik.

Allah Rasûlü hanımlarına karşı çok yumuşak ve müsamahalı davranırdı. Onlarla oturur, sohbet eder hatta bir arkadaş gibi bazı meseleleri müzakere ederdi. Evdeki işlerde onlara yardımcı olur, kendi işlerini kendisi görürdü.

Elbiselerini temizler, söküğünü diker, ayakkabısını tamir eder, koyun sağar ve hayat şartlarının gerektirdiği aile sorumluluklarını paylaşırdı. Günümüzde aile sorumluluğunu paylaşmayan, onlara sevgi ve şefkatle yaklaşmayan, eşine yardım etmeyi kılıbıklık sayan bir anlayış Hz. Peygamberin hayatında yoktu.

Peygamber Efendimiz bir hadislerinde: “En hayırlınız hanımlarına karşı iyi davranandır”(2) buyururken bir başka hadislerinde ise kamil mü’mini şöyle tarif etmiştir: “Mü'minlerin iman bakımından en mükemmel olanı, onların ahlak bakımından en güzel olanlarıdır, onların en hayırlıları da aile fertlerine karşı hayırla muamelede bulunanlarıdır.”(3) Eğer mutlu ve huzurlu bir aile hayatımız olsun istiyorsak Rasulullah’ı örnek almayı tavsiye eden şu ayete kulak vermeliyiz: “Andolsun, Allah’ın Rasulünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”(4)