eMİRDAG.COM.Tr

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimde ulusal boyutta kalite , kontrol ve durum belirleme çalışması olan ve üçer yıllık periyotlarla yapılan Öğrenci Başarılarını Belirleme Sınavı (ÖBBS) yapıldı. Temel eğitimin kalitesini belirlemek , mevcut durumu tespit etmek ve yıllara göre eğitimdeki gelişmeleri izlemek maksadıyla MEB üçer yıllık periyotlarla Öğrenci Başarılarını Belirleme Sınavlarının  (ÖBBS) üçüncüsü ilçemiz Şükrü Mola İlköğretim Okulunda'da  yapıldı. ÖBBS de amaç Durum Belirleme Testleri ve anketler aracılığı ile toplanan verilerin analizi yapılarak , mevcut eğitim sisteminin durumunun belirlenmesine yönelik bilgiler ortaya çıkarmak. Elde edilen bilgi ve bulguların  , öğretim proğramları ve meteryal geliştirme çalışmalarına , öğretmen yetiştiren kurumlara , karar vericilere , araştırmacılara ve öğretim proğramlarının uygulamalarına katkıda bulunması bekleniyor . Türkçe, Matemetik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce alanlarında yapılan ÖBBS-2008 in oluşturulmasında Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği ekonomik ve sosyal gelişmişliğe göre 26 bölge esas alınarak , bölgeleri temsil edecek nitelikte 36 ilde 270 resmi ve özel okulda sınav uygulandı. Afyonkarahisar ve ilçelerinde toplam 7 okulda yapılan sınav Emirdağ ilçesinde sadece Şükrü Mola İlköğretim okulunda yapıldı.