Emirdağda Kuraklık Desteğinden Faydalanacak

Gösterim: 3060
 emirdag.com.tr kuraklık

Emirdağ ilçesinde hasat döneminin sona ermesi ile "Kuraklık Desteği " alacak ilçeler içerisine dahil edildi.19 Temmuz Cuma günü yayınlanan resmi gazete de yer alan kuraklık desteklemesinde Afyonkarahisardan Bolvadin, Çay, Emirdağ, Sultandağı ilçeleri yer aldı Kuraklık nedeniyle zarar gören çiftçilere nakdi desteğin hibe olarak verilmesi ve bu çiftçilerin Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. İl ve ilçe bazında hazırlanan listede Emirdağ da yer aldı.
Kuraklık Desteğinin Kapsamı ve Başvuru
2008 yılı ilkbahar dönemindeki kuraklık nedeniyle yapılacak ödemelerden, belirlenen 35 il ve ilçelerde bu karar kapsamındaki ürünleri yüzde 30 ve üzeri zarar gördüğü il-ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçiler yararlanabilecek. Bu çiftçilere sertifikalı tohumluk ihtiyacının karşılanması amacıyla, kaybettikleri ürün miktarına karşılık gelen alan için, dekar başına buğdayda 22 YTL, arpada 13 YTL, mercimekte 22 YTL, nohutta 30 YTL, fiğ , burçak ve mürdümükte 24 YTL kuraklık desteği ödenecek. Kuraklık desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, bugünden itibaren bir ay içinde ÇKS bilgilerini güncelleyerek Bakanlık il-ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuracaklar. İlçe hasar tespit komisyonu da kaymakam veya adına görevlendireceği vekilinin başkanlığında Bakanlık ilçe müdürü, Bakanlık ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel, mal müdürü, TKK temsilcisi ve Ziraat Odası Başkanı veya yetkili temsilcisi ile ilgili muhtarlardan meydana geliyor.

Destekleme ödemeleri, il -ilçe hasar tespit komisyonu kararları üzerine, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS `ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Ziraat Bankası aracılığıyla Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlık bütçesine aktarılan ödenekten yapılacak. Ödemeler, Bakanlık bütçesine konulan ödenekten kaynak aktarılmasının ardından Banka aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının yüzde 0,2'si oranında Banka'ya hizmet komisyonu ödenecek.
Tarımsal Kredi Borçları Ertelenecek
İl ve ilçe hasar tespit komisyonlarınca yapılacak tespitler sonucunda kuraklık desteği alabilecek olanların, Banka ve TKK tarafından kullandırılan, Hazine kaynağına dönüşmüş krediler dahil ve Kararın yayımı tarihi itibariyle vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak veya 90 günlük bekleme süresi içinde olan tarımsal kredi borçları, faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenecek. Ertelemeden, düşük faizli krediler ile geçen yıl çıkarılan Kararname kapsamında ertelenen krediler de yararlanacak. Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı veya kayıtlı olması gereken tarımsal kredi borçları ise Kararın yayımı tarihini izleyen ayın birinci işgünü itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin bir yıl süre ile ertelenecek. Ertelenen tarımsal kredi borçlarına erteleme döneminde Banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerince yüzde 7 faiz yürütülecek. Bu Karar kapsamında ilgisine göre cari tarımsal kredi veya cari tarımsal kredi temerrüt faiz oranı ile yüzde 7 arasındaki farka göre tahakkuk ettirilecek gelir kayıpları Müsteşarlıkça ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten avans olarak karşılanacak.
Kuraklık ödemesi yapılacak ve tarımsal kredi borçları bir yıl süreyle ertelenecek. Afyonkarahisar'da Emirdağ'ın dışında Bolvadin, Çay ve Sultandağı da bu ödemelerden yararlanabilecek.

Comments are now closed for this entry