Slaj Makinası

Emirdağ Ziraat odası köylülerimize yeni bir hizmetini daha faaliyete geçirdi. Yaklaşık 300,000 ytl civarında bir maliyeti olan  vakumlu silaj paketleme makinesi  ile yeni bir hizmete daha başlayan odamız bu hizmeti ile ilimizde ilk, ülkemizde de ilk odalardan birisi olmuştur. Bilindiği gibi hayvan beslenmesinde çok önemli bir yeri olan ve çiftçilerimiz tarafından bu önemi anlaşılmaya başlanan silajlık yem çok değerli bir besin maddesidir. Silaj, biçimden hemen sonra havasız şartlarda saklanmaz ise bozulup çürümekte ve besleyici özelliğini kaybetmektedir.

Çiftçilerimizce her ne kadar silaj çukurlarında traktörle çiğneme yoluyla sıkıştırılmaya çalışılsa da, kayıp oranı ortalama %20 yi bulmakta, hem zahmetli olmakta, hem de yemin hayvan yemliklerine taşınması zor olmaktadır. Ziraat Odası ise bu ekonomik kayıpları ve zorlukları düşünerek bu yatırımı yapmaya karar vermiş ve bu tesisleri Emirdağlı çiftçilerimizin hizmetine sunmuştur. Yapılan yatırım sadece hayvancılıkla uğraşan çiftçilerime yönelik değildir.

Tesislerimizde elde edilen ürün ambalajlandığı ve nakliyatı mümkün olduğu için değerli bir pazar ürünüdür. Bu nedenle Odamız olarak ülkemiz yem piyasasına önemli bir katkıda bulunduğumuzu düşünmekteyiz.