2008 Yılı Desteklemeleri

Gösterim: 2454
M Serdar Lökçü

14.11.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2008/14255 ve 2008/14266 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına göre açıklanan 2008 Desteklemeleri;

 

Hayvancılığın Desteklenmesi; 31/3/2008 tarihli ve 2008/13489 sayılı Kararnamenin eki Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar'ın 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "(1) Kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, üretim yaptıkları Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinden, yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

 

1

Yonca (sulu)

115 YTL/Dekar

2

Yonca (kuru)

70 YTL/Dekar

3

Korunga

75 YTL/Dekar

4

Yapay çayır,mera

75 YTL/Dekar

5

Tek Yıllık (Fiğ v.b.)

30 YTL/Dekar

6

Silajlık Tek Yıllık Yem Bitkileri

45 YTL/Dekar

7

Silajlık Mısır (sulu)

45 YTL/Dekar

8

Silajlık Mısır (kuru)

30 YTL/Dekar

 

Mazot Ve Kimyevi Gübre Desteklemesi; 13/7/2008 tarihli ve 26935 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/37) kapsamında mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesinden faydalanacak olan çiftçilere ürün gruplarına göre ve dekar başına ekli tabloda belirtilen miktarda 2009 yılında mazot ve kimyevi gübre desteği ödenir

 

Ürün Grupları

Mazot Destekleme Tutarı(YTL/Dekar)

Kimyevi Gübre Destekleme Tutarı (YTL/Dekar)

Süs  bitkileri, özel çayır,  mera ve orman emvali ürün alanları

2

3

Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları

 

3,25

 

4,25

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları

6

6

 

M.Serdar LÖKÇÜ

Mühendis

Comments are now closed for this entry