Zirai Aletler Destekleme

Gösterim: 9290

Emirdağ İlçe Tarım müdürlüğünden edindiğimiz bilgiye göre Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarına  %50 Destekleme yapılacak.

30 Mart 2009 tarih ve 27185 sayılı Resmi Gazetede Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede;

Başvuru Zamanı ve Yeri

Tebliğin yayın tarihi olan 30 Mart 2009 ile 15 Mayıs 2009 tarihleri arasında İl Tarım Müdürlüğüne başvurulabilir.

Yatırım tamamlama süresi Program kapsamında, başvuruları kabul edilenler ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla iki ay içerisinde tamamlanır.

Hibe Destekleme Oranı:

Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir. Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar  gerçek kişiler için mal başına  50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’ yi geçemez. Basınçlı sulama sistemleri başvurularında gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’ yi geçemez. Mal alım bedellerinin bu miktarı aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Desteklemeye tabi makineler haberin devamında

a) Anıza direkt ekim makinesi alımları,

m) Pamuk toplama makinesi alımları,

b) Arıcılık makine ve ekipmanı alımları,

n) Pancar söküm makinesi alımları,

c) Balya makinesi alımları,

o) Patates söküm makinesi alımları,

ç) Basınçlı sulama sistemi alımları 

ö) Pülverizatör alımları,  

d) Canlı balık nakil tankı alımları, 

p) Rüzgar makinesi alımları,

e) Çayır biçme makinesi alımları,

r) Sap parçalama makinesi alımları,

f) Çeltik fide dikim makinesi alımları,

s) Sap toplamalı saman makinesi alımları,

g) El traktörü alımları,

ş) Silaj makinesi alımları,

ğ) File sistemi kurulması,

t) Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımları,

h) Güneş kolektörü alımları,

u) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımları,

ı) Hububat harman makinesi alımları

ü) Tambur filtre alımları,

i) Lazerli tesviye aleti alımları,

v) Taş toplama makinesi  alımları,

j) Mısır hasat tablası alımları,

y) Toprak frezesi alımları,

k) Mibzer alımları,

z) Yem hazırlama makinesi alımları,

l) Motorlu tırpan alımları,

aa) Zeytin hasat makinesi alımları.

Comments are now closed for this entry