Köylerde Çiftçi mallarının korunması üzerine bekçi ve koruma görevlilerinin çalışma esasları ve yapılacak düzenlemeler hakkında İlçe Tarım Müdürlüğü Köy Muhtarlarına bilgi verdi. Yapılan açıklamada; “ 2010 yılı Çiftçi malları koruma bütçeleri ve eklerinin 15 Nisan 2010 tarihinden önce sonuçlandırılıp, bütçelerin hazırlanması, hazırlanan bütçelerin belirten süre içerisinde kaymakamlığa gönderilmesi gerekiyor. Köy şahsi hükmiyeti adına T.C. Ziraat Bankasında koruma hesabı açılması ve çiftçi malları korumasına ait gelirlerin bu hesapta toplanması, yine aynı şekilde giderlerin bu hesaptan yapılması gerekiyor. Bekçi ücretlerinin asgari ücretten aşağı tespit edilmemesi ve sigortasının yatması gerekiyor. Yasak mıntıka kararları tanzim edilirken yasak olan tüm mevkilerin tek, tek mahalli isimleri ile yazılması gerekli. Bütçe ve ekleri tanzim olduktan sonra köyün umumi yerlerine asılması ve askı müddeti(10) gün olacak askıya asma ve askıdan indirme tutanakları şahitlerle beraber mutlaka tanzim edilmeli. Çiftçi Malları koruması yukarda bahsi geçen konulara uyulmadan yapıldığı tespit edilen yerlerde cezai işlem uygulanacağı Emirdağ Köy Muhtarlarına bildirildi.