14 Bin Büyük Baş Hayvan'a Şap Aşısı Yapıldı

Gösterim: 3347
Veteriner Bekir Şahan emirdag.com.tr

Emirdağ ilçesi, İlçe Tarım Müdürlüğünce Emirdağ Merkez, Belde ve Köylerinde 14,000 Büyük baş hayvan şap aşışı ile aşılandı. Aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirten İlçe Tarım Müdürlüğü Veterineri Bekir Şahan’dan alınan bilgiye göre;”Emirdağ İlçemiz genelinde başlatmış olduğumuz büyük baş hayvanların aşılanması çalışmalarımızda 14 bin büyük baş hayvanın aşılanması yapılmıştır.Aşılama çalışmalarımız devam etmektedir.İlçemiz genelinde zamanında alınan tedbirler sonucu şap hastalığı görülmemektedir.Hastalık görülmese de bizler önlemlerimize devam edeceğiz.”dedi.

 Şap Hastalığı'na Karşı Önlemler

Şap hastalığının mücadelesinde alınacak önlemler iki yönden ele alınabilir.

1.Hastalık çıkmadan önce alınacak tedbirler : Duyarlı hayvanlara şap aşısının periyodik olarak uygulanması, Yeni alınan hayvanlara şap aşısı yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi, Yeni alınan hayvanlara diğer hayvanlardan ayrı bir yerde karantina uygulanması (20 gün), Pazarda satılacak veya başka bir yere nakil edilecek hayvanlara en az 15-20 gün önceden şap aşısının yapılması ve Veteriner sağlık raporunun alınması, Ahırların girişlerinde bulundurulması gerekli paspasların veya giriş havuzlarının devamlı olarak sodyum karbonat, bakır sülfat, sitrik asit vb. dezenfektan maddelerle muamele edilmesi, Ahırlara hayvan bakıcılarından başkalarının sokulmaması, Hayvan bakıcılarının özel elbise ve ayakkabı ile ahıra girmelerinin sağlanması, bakıcıların diğer ahırlardan uzak tutulması. Sağımdan önce ellerin ve sağımda kullanılacak malzemelerin temizliğine dikkat edilmesi, Şüpheli vakalarda Veteriner Hekim’den bilgi alınması.

 

2. Hastalık çıktıktan sonra alınacak önlemler:Hastalıktan şüpheli hayvanların derhal ayrı bir yere alınması, Ahırlara giriş çıkışların yasaklanması, ilgililere haber verilmesi, Ahıra veya çiftliğe izinsiz kimsenin sokulmaması,araçların çiftliğe girişinin engellenmesi, Yem, saman, altlık gibi malzemelerin giriş çıkışına izin verilmemesi, Hasta hayvandan bulaşan yataklık ve otların yakılması, Hasta hayvanlara ait sütlerin süt satıcılarına verilmemesi, Satıcıların çiftliğe sokulmaması, Hastalık sönüşüne kadar hayvan alım ve satımının yapılmaması, Ahırlar birden fazla ise, her biri için ayrı bakıcıların bulundurulması, şayet mümkün değil ise bakıcılarının çizme ve elbiselerinin her ahırda değiştirilmesi,Çevre ahır ve çiftliklerin ziyaret edilmemesi, yabancıların hayvanlarını görmeleri için çağırılmaması,Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlarla temas edenlerin, bu hayvanlara ait eşya, malzeme ve naklinde kullanılan vasıtaların dezenfeksiyonunun sağlanması,

 

Şap Hastalığı'nın Ekonomi ve Ticarete Etkisi

Şap hastalığının meydana getirdiği kayıplar

 

 Süt ve et verimindeki kayıplar, Hayvanların gelişmesinde gerilik,Gebe hayvanlarda yavru atma, Özellikle genç hayvanlarda görülen oldukça yüksek oranda ölümler,  Dış ticarete getirilen kısıtlamalardan doğan ekonomik kayıplar, Tedavi masrafındaki maliyet,

 

Şap hastalığından dolayı yıllık % 15 süt kaybı görülmektedir.Süt kaybından dolayı uğradığımız zarar yaklaşık 8 milyon ABD $ dır. Et kaybı ise % 10 dolayındadır. Et kaybından dolayı uğradığımız zarar ise 81 milyon ABD $dır

 

Hastalık görülen bölgelerde canlı hayvan ve hayvansal ürün ticareti durdurulmakta, çok sayıdaki tarımsal ürünün başka ülkelerce ithalatına sınırlama getirilebilmektedir.

Comments are now closed for this entry