KOSGEBten Esnafa Cansuyu Kredisi

Gösterim: 7783
Mehmet Bilgin

 Faizinin tamamı KOSGEB tarafından, Anaparası Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve Türk Ekonomi Bankası kaynaklarından karşılanan; imalatçı esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçları için İMALATÇI ESNAFA CANSUYU KREDİSİ kullandırılacaktır. Erkek imalatçı esnaf ve sanatkarlara azami 25.000.-YTL, Kadın imalatçı esnaf ve sanatkarlara 30.000.-YTL kredi kullandırılabilecektir. Kredi, ilk 6 ayı ödemesiz kalanı 3 ayda bir ödemeli olmak üzere toplam 18 ay vadelidir.

Krediden faydalanabilemek için,

Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olunması, kosgep

TESK onaylı kapasite raporuna sahip oluması,

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olunması  gerekmektedir.

KOSGEP'in diğer kredi ve avantajları yazının devamında...

 KOSGEB KOBİ İhracat Destek Kredisi

Faizinin tamamı KOSGEB tarafından, Anaparası Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve Türk Ekonomi Bankası kaynaklarından karşılanmak üzere bir KOBİ için kullandırılabilecek azami kredi limiti 100.000.- Amerikan Dolarıdır. Kredinin vadesi 6 aydır.

Krediden faydalanabilemek için,

 KOSGEB KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF) doldurmuş ve KOSGEB tarafından onaylanmış,

 Kambiyo mevzuatına göre döviz kredisi kullanma ehliyetine sahip,

 Ürettiği malları ihraç eden veya ihracat kayıtlı satış yapan,

250 kişiden az çalışan istihdam eden,

Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 Milyon YTL’nı aşmayan,

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) kriterleri Kısım D - İmalat Sanayi veya bilgisayar yazılımı kapsamında faaliyette bulunan şartlarına uyulması gerekmektedir.

KOBİ’nin 6 aylık kredi vadesi sonunda ihracat taahhüdünü ve kredi riskini kapatması koşuluyla, kaynakları dâhilinde KOSGEB tarafından da uygun görülmesi durumunda, son işlem üzerinden asgari 30 gün geçmesi kaydı ile KOBİ’lerin ikinci kredi kullanımı mümkün olabilecektir.

 KOSGEB KOBİ İstihdam Destek Kredisi

Faizinin tamamı KOSGEB tarafından, Anaparası Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve Türk Ekonomi Bankası kaynaklarından karşılanmak üzere bir KOBİ için  toplam kredi limiti 100.000.- YTL’yi geçmemek üzere, her bir yeni eleman istihdamı için kredi limiti 20.000.- YTL’dir. Kredinin vadesi 18 aydır,  Kredi anaparası; kredi vadesi süresince 6’şar aylık periyotlarda, 3 eşit taksitte geri ödenecektir .

Krediden faydalanabilemek için,

KOSGEB KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF) doldurmuş ve KOSGEB tarafından onaylanmış,

250 kişiden az çalışan istihdam eden,

Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 Milyon YTL’nı aşmayan,

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) kriterleri Kısım D - İmalat Sanayi veya bilgisayar yazılımı kapsamında faaliyette bulunan, şartlarına uyulması gerekmektedir.

Krediye “Yeni istihdam edilen personel” için başvuru yapılmalıdır. Yeni istihdam tanımı ile kredi talep eden KOBİ’de kredi talep tarihinden en çok 30 gün önce ve ilk defa olmak üzere istihdam edilen personel ifade edilmektedir.

 KOSGEB Deri Sektörü OSB’ye Taşınma Destek Kredisi

Faizinin tamamı KOSGEB tarafından, Anaparası Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve Türk Ekonomi Bankası kaynaklarından karşılanmak üzere bir KOBİ için  toplam kredi limiti 125.000.- YTL’yi geçmemek üzere, Deri Sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin Organize Sanayi Bölgesi dışındaki üretim faaliyetlerini sona erdirip, Organize Sanayi Bölgesi içindeki tahsisli yerlerine taşınmalarını ve üretime başlamalarını taahhüt etmeleri şartıyla kullandırılan bir kredidir. Kredinin vadesi 24 aydır,  Kredi anaparası  ilk 12 ay geri ödemesiz dönem olmak ve ilk taksit 12. ayın sonunda ödenmek üzere, 6 aylık dönemlerde 3 eşit taksit halinde (12. , 18. ve 24. aylarda) geri ödenecektir.

Krediden faydalanabilemek için,

KOSGEB KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF) doldurmuş ve KOSGEB tarafından onaylanmış,

250 kişiden az çalışan istihdam eden,

Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 Milyon YTL’nı aşmayan,

OSB dışında üretim yapan,

OSB içinde adına tahsisli yeri olan,

Deri Sektöründe faaliyet gösteren firma olma, şartlarına uyulması gerekmektedir.

Ancak, KOSGEB tarafından firma bazında belirlenen üst limitlere göre, aynı firmaya kullandırılacak KOSGEB İstihdam Destek Kredisi ile Deri Sektörü OSB’ye Taşınma Destek Kredisi toplamı azami 130.000 YTL olabilecektir

 KOSGEB Gıda Sektörü Makine-Teçhizat Destek Kredisi

Faizinin tamamı KOSGEB tarafından, Anaparası Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve Türk Ekonomi Bankası kaynaklarından karşılanmak üzere bir KOBİ için  toplam kredi limiti 125.000.- YTL’yi geçmemek üzere, Gıda Sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, yurt içi/dışı rekabet kapasitelerinin artırılması ve yeni üretim teknolojilerine ulaşmalarının sağlanması amacına yönelik, makine-teçhizat alımlarının finansmanında kullandırılan bir kredidir. Kredinin vadesi 24 aydır,  Kredi anaparası  ilk 12 ay geri ödemesiz dönem olmak ve ilk taksit 12. ayın sonunda ödenmek üzere, 6 aylık dönemlerde 3 eşit taksit halinde (12. , 18. ve 24. aylarda) geri ödenecektir.

 

 

 

Krediden faydalanabilemek için,

KOSGEB KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF) doldurmuş ve KOSGEB tarafından onaylanmış,

250 kişiden az çalışan istihdam eden,

Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 Milyon YTL’nı aşmayan,

Gıda Sektöründe faaliyet gösteren firma olma,şartlarına uyulması gerekmektedir.

Add comment