Sicil Affından Herkes Faydalanabilir

Gösterim: 3099
Ödeme tarihi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da kullandığı nakdi veya gayrinakdi kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Merkez Bankası'nda tutulan kayıtlarının silinmesi söz konusu. Bunun için ilgili borcun, kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmiş olması, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ödenmesi ya da yapılandırılması gerekiyor. Merkez Bankası tarafından kayıtların silinmesinden sonra diğer bankalar, finans kiralama, faktoring ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde, silinmiş kayıtlar dikkate alınmayacak. Aşağıda TCMB sicil affı hakkındaki duyurusu yer almaktadır.
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDA TUTULAN KAYITLARA
İLİŞKİN HABERLER HAKKINDA BASIN DUYURUSU
 Bilindiği gibi, 28 Ocak 2009 tarihli basın duyurusu ile Bankamız nezdindeki negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları ile karşılıksız çekler ve protestolu senetlere ilişkin kayıtlardan 5834 sayılı Kanun kapsamına girenlerin yazılı müracaata gerek olmaksızın Bankamızca silineceği duyurulmuştu. Nitekim Kanun kapsamına giren kayıtlar Bankamız nezdinden silinmiş olup, vatandaşların kayıtların silinmesine ilişkin başvurusuna gerek bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte, bazı basın organlarında kişi ve kuruluşların durumlarını öğrenmek veya kayıtlarını sildirmek için Bankamıza müracaat edebilecekleri, bu yönde Merkez Bankası santralinde gerekli düzenlemelerin yapıldığı yönünde haberler yer aldığı tespit edilmiştir.
Son dönemlerde Bankamıza yapılan yoğun başvurular nedeniyle Bankamız santralinde yapılan düzenleme, negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları ile karşılıksız çekler ve protestolu senetlere ilişkin genel uygulama hakkında bilgilendirme ve ilgili birime hızlı yönlendirmenin sağlanabilmesine yönelik olup, kişi ve kuruluşların kendilerine ilişkin bilgilerinin, haklarının korunması ve bilgilerin yetkisiz kişilerce öğrenilmesinin önlenmesi amacıyla telefonla verilmesi mümkün bulunmamaktadır.
5834 sayılı Kanun kapsamında yapılacak işler bakımından vatandaşların kayıtlarının silinmesi ile ilgili olarak müracaat etmelerine gerek bulunmamakla birlikte, Bankamızca, karşılıksız çek, negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları, protestolu senetler, kredi limit ve risk bilgilerine ilişkin verilerle ilgili olarak, yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunulması kaydıyla sadece gerçek ve tüzel kişilerin kendilerine ait bilgi talepleri karşılanmaktadır. Başvuruya ilişkin hususlar Bankamız İnternet adresinde www.tcmb.gov.tr/bilgiedinme/ sayfasında yer almaktadır.
 Kamuoyunun bilgisine sunulur.  “”
TCMB sitesinden alıntıdır.

Add comment