Spor Tesislerine Yatırımlar 3'e Katlandı...

Gösterim: 1675
Gurbetten haber Bakan KırBrüksel Hükümeti, spora gereken yeri vermek amacıyla çalışmalarına hız vermiştir.

1999-2003 yılları arasında, spor tesislerine yatırım toplam 2.5 milyon euro iken, bu rakam 2004 yılından itibaren her yıl yaklasık 7 milyon euro ile 3´e katlanmıştır. Yatırımların artırılmasının en önemli amacı, en geniş kitlelere spor yapabilme imkanını sağlamaktır.

Bu anlamlada tesislerin yenilenmesi şarttır. Bunun için 5 yıllık yatırım planı(2004-2009), 2004 yılında uygulamaya konulmuştur. Bu planın amacı, Brüksel Bölgesinde ilk defa, 5 yıl boyunca spor tesislerine yapılacak olan yatırımları ve çalışmaları programlamasıdır. Yine bu plan sayesinde, belediyeler spor tesislerinde yapılacak çalışmaları en iyi bir şekilde planlayıp, dosyalarını hazırlayabileceklerdir.
 
2008 yılı itibariyle, yapılacak olan bir dizi çalışma önerisi belediyelerle işbirliği ile hazırlanmıştır. Bu öneri 25 Eylül tarihinde Hükümet tarafından onaylanarak uygulamaya konulmuştur. Toplam olarak, 16 belediyenin 34 projesi desteklenecektir.
Bu plan, belediyelerle sıkı işbirliği içerisinde düzenlenmektedir. Planın en büyük özelliği esnek olması ve her sene belediyelerin belirleyeceği ihtiyaçlara ve önceliklere göre yeniden şekillendirilmesidir. Bu sayede belediyelerdeki spor tesislerindeki eksikler ve ihtiyaçlar daha rahat belirlenerek, çözüm aranmaktadır; dosyalar bu bilgiler ışığında değerlendirilmektedir.
 
2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında, Brüksel Bölgesinde, çeşitli belediyelerde bulunan spor tesisleri için, 101 yakın yatırım ve yenileme projesi uygulamaya konulmuştur. Projelerden 25´i bügün itibariyle tamamlanmış, bir kısmı da halen devam etmektedir. Tamamlanan çalışmalar içerisinde zemini sentetiğe çevrilen 25 futbol, rugby ve hokey sahaları bulunmaktadır.

2008 yılında desteklenecek 34 projet arasında 2 sentetik futbol sahası, 2 rugby sahası bulunmaktadır. 2009 yılnda 8 sentetik saha çalışması tamamlanacaktır. 5 sene içerisinde toplam olarak 37 saha sentetik zemine kavuşarak, sporseverlerin hizmetine sunulacaktır.

Tüm bu çalışmalar yaklaşık 15.000.000 euroluk bir harcama öngörmektedir. Gundem

5 yıllık spor tesislerine yatırım planı, bütün belediyelerdeki, tüm spor dallarına imkan ve yatırım sağlamayı amaçlamaktadır. Burada yenilemenin yanı sıra, mevcut tesislerin bakımı ve korunması da plan dahilinde desteklenmektedir.

Basın toplantısında, Cocof´ta Spordan Sorumlu Bakan Emir Kır « Göreve geldiğimden bu yana 23 sahanın zemininin sentetiğe çevrilmesi çalışmalarını tamamladık.

Bu sahalar benim öncelik verdiğim çalışmalar arasındadır; çünkü bu sentetik zeminli sahalar sayesinde, diger çim sahalara göre üzerinde % 30 daha fazla spor yapılabilmektedir.

Bugün bu sahalarda, 20 yaşın altında 7000 genç spor yapmaktadır. Bu sayı gelecekte yeni sahalar sayesinde 10000 gence ulaşacaktır, bu da gençlere daha fazla spor yapma imkanı vererek, sokaklardan ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaşma imkanı verecektir » dedi.

Comments are now closed for this entry