İşgücü Piyasa Anketi

Gösterim: 1930
İş güçü anketi

Bilindiği üzere, istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu ve geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirlerin alınması, muhtelif sektör ve branştaki işgücü açığının belirlenmesi, işgücü ve mesleki eğitimin belirlenmesi amacıyla işgücü piyasası verilerini yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda. Kurumumuz işgücü piyasası verilerini derlemeye yönelik olarak geliştirmiş olduğu "İşgücü Piyasası Bilgileri Soru Kağıdı’nı bir yazılım programı çerçevesinde elektronik anket haline getirmiştir.

Anketle elde edilen verilerin analizi sonucunda; ülke genelinde iller itibarıyla işyerlerinin iktisadi faaliyet kolları dikkate alınarak gelişen ve daralan sektörleri belirlemek, bu sektörlerde; mevcut ve gelecekte ihtiyaç duyulacak ya da ortaya çıkacak açık işleri meslekler bazında tespit etmektir.

Dolayısıyla, anketten elde edilen veriler ışığında; işgücü piyasasında meydana gelen değişme ve gelişmelerin işgücü üzerindeki etkisini ortaya çıkartmak ve alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla, genelde İstihdam ve Eğitim politikalarının oluşumuna katkı sağlamak, özelde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması için plan ve programlar geliştirmektir.

Bu anket, 20 Kasım 2008 tarihine kadar İlimizdeki tüm işyerlerine uygulanacaktır. Anket elektronik ortamda http://anket.iskur.gov.tr web adresinde yer almakta olup. bu anketin internet üzerinden doldurulması gerekmektedir.

Comments are now closed for this entry