5838 Sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun, 28 Şubat 2009 tarihli ve 27155 Mükerrer sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bu kanunun geçişi beşinci maddesinde Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları kanunu kapsamındaki üyelerin odalara, odaların aidat borçlarına ait gecikme zammının tamamı ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde üyelerin odalara odaların birliğe olan aidat borçlarının tamamının ödenmesi halinde bu borçlara ait gecikme zamları silinir. Denilmektedir.

Kanunun yürürlüğe girdiği 28 Şubat 25009 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde üyelerin odalara odaların birliğe olan borçlarının gecikme zamları silinecektir.