Yıldırım 7 proje hakkında bilgi verdi

Gösterim: 1538

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Hidayet Yıldırım, müdürlük olarak başlatılan ve devam eden toplam 7 proje hakkında bilgi verdi. Genelde ilk yıllarında olan ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince de uygulanan projelerin hayata geçirilmesiyle eğitim öğretim kalitesinin yükselmesi hedefleniyor

Okulların durumları belirlendi

Milli Eğitim Müdürü Hidayet Yıldırım, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen toplam 7 projenin gelişim süreçlerini açıkladı. Merkez ilçenin yanı sıra ilçelerde de İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından uygulanan çeşitli projeler bulunduğunu söyleyen Hidayet Yıldırım, il merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlayıp takip ettiği toplam 7 projenin bulunduğunu dile getirdi. İlk projenin Eğitime Destek Projesi (EDEP) olduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, 2009'da projenin 4. yılına girdiğini söyledi. Projenin eğitimle ilgili her türlü konuya destek olacak bir çalışmayı kapsadığını anlatan Yıldırım; "Öğrencinin bireysel gelişimi, bire bir takibi sosyal kültürel faaliyetlere katılımının sağlanması amaçlanmaktadır. Projenin bir diğer amacı da öğrencilerimizin çevreleriyle iyi ilişkiler geliştirebilmeleridir. Okul idaresi ile diyalogun artırılmasıyla birlikte hareket geçilmesi amaçlanmaktadır. Projenin ilk yılında merkezi sınavlarda okullarımızın nerede bulunduklarını tespit ederek arkadaşlarımızla paylaştık. Akabinde de tüm eğitim öğretim kadrosunun ortak hazırladıkları sorularla deneme ve seviye tespit sınavları yapmaya başladık."dedi.

Okuma alışkanlığı kazandırıldı

EDEP projesi kapsamında ilk ve orta öğretim son sınıflarda yılda en az 4 deneme sınavı yapıldığını belirten Milli Eğitim Müdürü Hidayet Yıldırım, 11. sınıfa kadar her kanaat döneminde en az birer kez sınav yapıldığını kaydetti. Her öğrencinin bu süreçte kendisini sınıf, okul, ilçe ve ilde ki diğer arkadaşlarıyla karşılaştırma yapmasının sağlandığını belirten Yıldırım, bu sınavlar sonucunda konunun analizli şekilde veli ve öğretmenlerin yararlanılmasına sunulduğunu aktardı. Hidayet Yıldırım, bu sayede eksik kalan yönlerin öğretmenlerce tamamlandığını dile getirdi. Okuma saati projesiyle ilk dersten 15 dakika önce okumaya ayrılan bir zamanın kapsandığını kaydeden Hidayet Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği ve yasaklamadığı yayınların okutulduğunu söyledi. Öğrencilerin bu proje ile kavrama ve anlama yeteneklerinin geliştirilmesinin amaçlandığını dile getiren Yıldırım; "Bu projenin uygulaması sonrasında öğrencilerimizin kendilerini rahatça ifade edebildikleri gözlenmiştir. Kitap okuma sayısında da artış söz konusudur. Proje il merkezinde 2. ilçelerde ilk yılındadır."dedi. 

Okullarla kurumlar dost

İlköğretim Okul Müdürlerinin Dostluk Dayanışma Otak Hareket projesinin il merkezinde 2. yılını kaydettiğini açıklayan Milli Eğitim Müdürü Hidayet Yıldırım, projenin ilçelerde ilk uygulama yılı içinde bulunduğunu söyledi. Yıldırım, adından anlaşılacağı üzere okul müdürlerinin bir araya gelerek iyi örnekleri diğerlerine transfer etme çalışması olarak özetlenebilecek bu projenin öğretmen ve öğrencilerin özgüvenlerini kuvvetlendirdiğini ifade etti. Okul dostu kent projesinin Afyonkarahisar'da ikinci yılında ilçelerde birinci yılında bulunduğunu ifade eden Yıldırım; "Bu proje ile kurumlarla okullarımızın dost olmalarını sağlıyoruz. Eğitim çalışanlarının hangi şart ve ortamlarda hizmet ürettiklerini görmelerini arzu ediyor kurumların birbirinden haberdar olmalarını arzu ediyoruz. Projede parasal ve çeşitli ihtiyaçların giderilmesi öncelikli konumuz değildir."diye konuştu.

Tarihi gezilere rehberlik

Milli Eğitim Müdürü Hidayet Yıldırım, Cumhuriyetin Kazanıldığı Topraklar isimli proje ile Kocatepe'den başlayarak tüm şehitliklerimizin ve İstiklal Savaşı'nın cereyan ettiği toprakların gezilip görülmesinin amaçlandığını aktardı.

Çok sayıda öğrencinin bu alanlara götürülmesinin amaçlandığını anlatan Hidayet Yıldırım, yaklaşık 40 öğretmene bu amaçla hizmet içi eğitim seminerleriyle rehberlik eğitim verildiğini ifade etti. Yanlış bilgiler edinilerek böylesi önemli yerlerin gezilmesine engel olmak istediklerini vurgulayan Yıldırım, öğrenci dışında talep gelen gruplara da yardım edildiğini kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Cumhuriyet Eğitim Gezileri adıyla her yıl 4-5 bin civarında öğrenci ve öğretmeni bu bölgelere gönderdiğini belirten Hidayet Yıldırım; "Milli Egemenlik Haftası'nda 13-17 Nisan tarihlerinde merkez ilçeden 4 yüz öğrenci Belediye ve Garnizon Komutanlığı'nın araç desteğiyle şehitlikleri gezme imkânı bulmuşlardır. 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde merkez ilçeden 9 yüz ilçelerden 585 öğrencimizin bu bölgeyi gezmeleri planlanmaktadır."ifadelerini kullandı. 

Öğrencilerin ortamları gözleniyor

Hidayet Yıldırım, Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen 6. proje olan Ortaöğretimde Akıllı Adımlar Projesinin orta öğretim kurumlarının bağlı bulundukları genel müdürlüklere göre ekipler oluşturulduğunu dile getirdi. Yıldırım şöyle konuştu: "Bu projemizle amacımız; Tıpkı Okul Müdürlerinin Dostluk Dayanışma Otak Hareket projesindeki gibi iyi örneklerin transfer edilmesi, bilgi alışverişinde bulunmak vs. Projemiz ikinci yılına girmiştir."dedi. Yedinci ve son projenin de Bir Fincan Kahve Projesi olduğunu belirten Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Bu projenin en önemli özelliği her bir öğrenci velisinin kanaat döneminde en az bir defa ziyaret edilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje sayesinde öğrencimizin yaşadığı ortamı, imkânlarını ya da ihtiyaçlarını yerinde görmek amaçlanmaktadır.

Öğrenci değerlendirmesinde objektif olabilmek, öğretmenle veliyi kaynaştırmayı sağlamaya yönelik bir projedir. Projemiz birinci yılı içerisinde bulunmaktadır” dedi.

Comments are now closed for this entry