Sosyal Faaliyetlerin Eğitimdeki Yeri

Gösterim: 3916

Ercan YalcınÖğrenci, öğretmen ve veli, eğitimin olmazsa olmaz üç ana unsurudur. Hepsinin de kendilerine göre görev ve sorumlulukları vardır. Bu üçlü arasındaki ilişkinin temel amacı öğrencinin başarılı olmasını sağlamaktır.

Peki, öğrenci derslerinde istenilen seviyeye geldiğinde yukarıda belirttiğimiz unsurlar görevlerini başarıyla tamamlamıştır diyebilir miyiz?

Büyük bir çoğunluk sanırım bu soruya “EVET” diye cevap verecektir. Ancak şu unutulmamalıdır ki öğrencinin  derslerinde başarılı olması onun bireysel başarısıdır. Ya bu öğrencinin toplumdaki yeri… Hiç düşündünüz mü bunu?

Bireyselliği sanki öz bir kavrammış gibi öğrenciye ısrarla yerleştirmeye çalışıyoruz.  Öğrenci, evinde bilgisayarıyla yalnız oynuyor, dersini bilgisayarında yalnız çalışıyor, sınıfında yalnız oturuyor. Peki böyle hareket eden bireye toplum için faydalı fikirleri,  birlikte hareket etmeyi, temsil etmeyi nasıl öğreteceğiz? Nasıl bir çaba içine girmeliyiz ki bu çocuklar gerektiğinde  bireysel çıkarları zarar görse de “Önemli olan toplum çıkarlarıdır.” ilkesini benimseyebilsinler?

 

En çok bilen kim?

En çok doğru yapan kim?

Daha düne kadar – belki bugünde aynı düşüncede olanlar vardır- yukarıdaki soruların cevaplarında gizli değil miydi başarı?

Öğrencilerimiz sadece derslerde değil, ders dışında yaptıkları faaliyetlerle de başarıyı yakalamalıdırlar. Sadece ders çalışan ve derslerinde başarılı olan bir öğrencinin   sosyal yanı hep eksik kalacaktır.

Unutulmaması gereken çok önemli bir nokta var: Bu ülkenin, bu milletin geleceği, öz güven duygusu gelişmiş, her şartta sorumluluk alabilen insanlar sayesinde garanti altına alınabilir. Bu insanlar da sosyal yönü güçlü olan insanlardır.

 

Emirdağ’ın şartlarına baktığımızda ise karşımıza yeterli olmasa da olumlu sayılabilecek bir tablo çıkmaktadır. Hemen her okulumuzda kız ve erkek öğrenciler için farklı branşlarda sportif faaliyetlerin düzenlendiği, yine hemen her okulumuzda tiyatro çalışmaları, şiir dinletileri ve çeşitli geziler  düzenlendiği dikkatimizi çekmektedir. Amaç bu faaliyetlerin sayısını artırarak daha çok sayıda öğrenciyi bu çalışmaların içine almak olmalıdır.

 

Sevgili öğrenciler,

İlgi ve yetenekleriniz doğrultusunda okulunuzdaki sosyal ve sportif faaliyetlerde aktif olarak rol alın.

Sayın veliler,

Öğrencinizin sosyal ve sportif faaliyetler içinde yer alma isteğine karşı çıkmayın, aksine onları destekleyin. 

Unutmayın ki haftada birkaç saatini bu faaliyetlere ayıran öğrenci, hem sosyalleşecek hem de bu alanlarda gösterdiği olumlu performansı derslerine yansıtacaktır.

Comments are now closed for this entry