ESOGÜ, Emirdağ Projesi Hayata Geçti

Gösterim: 1106

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim üyeleri, Eskişehir'den Emirdağ'ına giderek Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Konferans Salonun da ''Emirdağ Araştırması'' sempozyumu düzenlediler. Düzenlenen sempozyumda; ''Emirdağ Araştırması'' projesi hayata geçirildi ve bu proje büyük proje olarak tanımlandı. Düzenlenen sempozyuma; Emirdağ Kaymakamı Akın Ağca, Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, Emirdağ Ticaret Odası Başkanı Halil İbrahim Aktepe, oda başkanları, daire müdürleri, Emirdağ dernek temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldılar. Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Zeki Kartal yönetiminde; ‘’Yerel Gelişme Bağlamında Emirdağ İlçesinin Kültürel -Sosyolojik Değişim Süreçleri; Sosyo - Ekonomik Gelişim Düzeyi Değişimlerinin Tespiti ve Göç İlişkisi (1950-2014)’’ başlığı altında hazırlanan ''Emirdağ Araştırması Projesi'' uygulamaya geçirildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından da desteklenen, 36 ay süreli projede; ESOGÜ' de öğretim üyeleri Yard. Doç. Dr. Burcu Toğral Koca, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Araştırmacı Prof. Dr. Özcan Dağdemir, İktisat Politikası Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Araştırmacı Yard. Doç. Dr. Hüseyin Gürbüz, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Araştırmacı Ece Çim konuşmacı olarak ve ESOGÜ'de Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Öğrencileri Yardımcı Personel olarak görev aldılar. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Öğretim Üyeleri; Emirdağ'da hükümet binasın da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Konferans Salonun da düzenlenen toplantıda yaptıkları ortak açıklamada; ''Emirdağ Araştırması Projesi''; Emirdağ ilçesi 1950'li yıllardan bu yana sosyo - ekonomik gelişim düzeyinin düşüklüğünden dolayı sürekli olarak göç ataklarına maruz kalmaktadır. Bu durum günümüzde de devam etmekte olup gelecekte de devam edeceğe benzemektedir. Emirdağ bağlamında dış göç, 1960'lı yıllardan itibaren (Türkiye'nin iş gücü ihracı politikası çerçevesinde) farklı bir görünüm ve nitelik kazanmıştır. Bu tarihten sonra göç ağırlıkla, Belçika'ya olmuştur. Göç hareketleri değişik dönemlerde farklı nitelikleri ile 1950'den itibaren Emirdağ ilçesinin sosyo - ekonomik düzeyini ve kültürel - sosyolojik süreçlerini etkilemektedir. Buradan hareketle proje araştırmasının konusu; ilçenin ekonomik ve sosyo - kültürel değişimlerini göçle ilişki içerisinde tespit etmek ve yerel gelişme bağlamında ilçenin sosyo - ekonomik gelişme potansiyelini ve uzmanlaşma alanlarını ortaya çıkarmaktır. Emirdağ diasporasının ve geride kalanların dış ve iç göçle sosyolojik özellikleri de değişme uğramıştır. Emirdağlıların göçle birlikte geçirdikleri sosyolojik değişimin belirlenmesi, ilçenin ekonomik gelişime potansiyelinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu nedenle, Emirdağlıların sosyo - ekonomik yapısındaki değişim dinamiklerinin belirlenmesi çalışmanın önemli bir konusunu oluşturmaktadır. Emirdağ ilçesinin tarımda, sanayide ve turizmde potansiyelinin, uzmanlaşma alanlarının tam olarak belirlenmesinden sonra Emirdağ ekonomisinin bölgesel ve küresel pazarlara ( Eskişehir - Belçika) entegrasyon imkanlarının araştırılması da konunun önemli bileşenlerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Projenin amacı ise; 'Göç', Emirdağ ilçesi açısından siyasi, kültürel, sosyal ve iktisadi sonuçlar doğuran bir olgudur. Buradan hareketle araştırma projesinin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: İlçenin sosyo - ekonomik gelişme düzeyi ile göç olgusunun birbirini karşılıklı olarak nasıl etkilediğinin ortaya çıkarılması aktüel sosyo - ekonomik gelişme düzeyinin, ilçenin mevcut potansiyeli de dikkate alınarak nasıl geliştirilebileceğinin belirlenmesi, yerel dinamikleri harekete geçirecek yapıların oluşturulması, Emirdağ'da herkesin yaşam kalitesini iyileştiren ve ekonomik faydaları artıran sürdürülebilir gelişmeyi gerçekleştirmek için yerel aktörlerin birlikte çalışmasını ve yönetişimini sağlamak Emirdağlı yerel ve diasporadaki girişimcilere; yerel siyasetçilere, kamusal ve sosyal aktörlere referans olmak, Emirdağ ekonomisinin bölgesel (Eskişehir) ve küresel pazarlara (Brüksel, Gent) entegrasyonunu sağlamak, Emirdağ'a yönelik stratejiler geliştirmektir'' dediler. Projenin ilk toplantısı, Emirdağ’da gerçekleştirildi. Proje yöneticisi ESOGÜ'nde öğretim üyesi Doç.Dr. Zeki Kartal tarafından ''projeyle ilgili bilgiler'' verildi. ESOGÜ'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Özcan Dağdemir, ''planlanan anket ve mülakat sorularını'' sundu. Toplantıya katılan Emirdağ kaymakamı Akın Ağca, Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, Emirdağlı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ''anket ve mülakat'' sorularıyla ilgili görüşlerini bildirdiler. Emirdağ’da gerçekleştirilen sempozyum toplantısına; ESOGÜ'nde öğretim üyeleri, Emirdağ Kaymakamı Akın Ağca, Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, Emirdağ Ticaret Odası Başkanı Halil İbrahim Aktepe, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları, daire müdürleri ve Türkiye’nin değişik illerinde bulunan Emirdağ Dernekleri temsilcileri katıldılar. Emirdağ'da hükümet binasının İlçe Milli Eğitimin Müdürlüğü Konferans Salonun da düzenlenen toplantıyı, Emirdağ Kent Konseyi Başkanı Ahmet Yiğiter yönetti. Verimli ve olgun bir atmosferde geçen toplantılara, önümüzdeki günlerde Eskişehir, Afyon, İzmir ve Belçika’nın değişik kentlerinde devam edileceği bildirildi.

Add comment


Security code
Refresh