Orhan Güllü'nün Hukuk Zaferi

Gösterim: 3620

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Emirdağ meslek yüksekokulu öğrencisi Orhan Güllü, ders saatlerinin ikinci öğretime uygun olmaması nedeniyle mahkemeye verdi.  Yapı denetim bölümü ikinci öğretim öğrencisi olan Orhan Güllü 2014-2015 eğitim öğretim yılında okula başladı. 1. Sınıfı ders saatlerinde sorun olmaması nedeniyle derslerini takip ederek 2015-2016 eğitim öğretim yılında 2. Sınıfa geçti.
2015-2016 sezonunda ilk dönem dersleri ikinci öğretime uygun olmayarak sabah saatlerine ders konuldu. Emirdağ Belediyesinde veznedar olarak çalışan Güllü,  bu nedenle devamsızlıktan 1. Dönem 1 dersten, 2. dönemde 8 dersten devamsızlıktan kaldı. Afyonkarahisar idare mahkemesine, ders saatlerinin uygunsuzluğu nedeniyle açtığı davayı kazanan Orhan Güllü, Türkiye de bir ilke imza attı.
Afyon idare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Orhan Güllü konuyla ilgili olarak “2014 yılında girmiş olduğum ÖSYS sınavı neticesinde, Afyon Kocatepe üniversitesi Emirdağ meslek yüksekokulu Yapı denetim bölümüne ikinci öğretim öğrencisi olarak yerleştirildim. Almış olduğum puan normal öğretime de yetmesine rağmen, çalıştığım için gündüzleri derslere giremeyeceğimi düşünerek ikinci öğretimi tercih ettim. Derslerimin birçoğu normal öğretim ile aynı saatlerde(gündüz) programa koyuldu ve bende çalıştığım için derslere giremedim ve devamsızlıktan kaldım. Bu konuyla ilgili çok araştırma yaptım ve benim gibi birçok insanın mağdur olduğunu gördüm. Neticesinde de konuyu yargıya taşımaya karar verdim. İkinci öğretimin asıl amacı çalışan kesiminde eğitimine devam edebilmesine yöneliktir. Takdir edersiniz ki çalışanın birinin her gün işinden izin alıp derslerine devam edebilmesi de mümkün değildir. 3843 sayılı yükseköğretim kurumlarıyla ikili öğretim yapılması, 2547 sayılı yükseköğretimin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir EK madde eklenmesi hakkında Kanun’un Tanımlar başlıklı 3.maddesinin b fıkrasında ikinci öğretimin tanımı çok açıktır ‘’ikinci öğretimin, Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimi takiben yapılan örgün öğretim’ ’olduğu belirtilmiştir. 2015-2016 Güz döneminde 1 dersten devamsızlıktan kaldım. Açtığımız dava neticesinde Afyonkarahisar idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Umarım bu dava ikinci öğretim öğrencisi olup benim gibi mağdur olan arkadaşlara emsal teşkil eder ve Üniversitelerde, çalışan öğrencilerin durumlarını göz önün alarak ders programlarını yaparlar.” Dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Emirdağ Meslek Yüksekokulu öğrencinin magduriyetini gidermek için yönetim kadrosuyla görüşüp, gerekeni yapacaklarını belirttiler.

Add comment


Security code
Refresh