Göç Araştırması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Gösterim: 1073

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Senatosu kararıyla yönetiminde; ''Yerel Gelişme Bağlamında Emirdağ ilçesinin Kültürel - Sosyolojik Değişim Süreçleri Sosyo - Ekonomik Gelişim Düzeyi Değişimlerinin Tespiti ve Göç İlişkisi, (1950-2014)’’  başlığı altında kısaca, “Emirdağ Göç Araştırmaları”, Yurt dışına ve Eskişehir'e olan Göç'ün ellinci yılı olan  2014 yılında, akademik çalışmayla hayata geçirilmişti...

Yurt dışına ve Eskişehir'e olan Göç'ün; iktisadi, sosyal, kültürel, sosyolojik alandaki etkileri geniş bir akademisyen tarafından, özellikle Emirdağ ve köyleri, Göç'ün en yaygın olarak yapıldığı Eskişehir ve Belçika’nın Brüksel ve Gent şehirlerinde geniş tabana yayılan anket çalışmalarıyla da desteklenen bilimsel araştırma çalışmaları da son aşamaya gelindi... Emirdağ'dan yurt dışına ve Eskişehir'e  olan Göç'ün  çalışmalarını yapan Eskişehir ESOGÜ üniversitesi'nde öğretim üyesi akademisyenler Prof. Dr. Özcan Dağdemir, Doç. Dr. Zeki Kartal ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gürbüz,  Emirdağlılar Vakfı’nı ziyaret ettiler ve bu çalışmaları hakkında bilgi vererek, Emirdağlılar Vakfı'ndan destek istediler...

Eskişehir (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Emirdağlılar Vakfının da Onur Kurulu üyesi olan Doç. Dr. Zeki Kartal, “Çalışmalarımız esnasında gördük ki; Emirdağlılar Vakfı, bütün dünyadaki Emirdağlılar için büyük bir lokomotif güçtür. Bütün sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını, Emirdağ’ın tanınmış iş adamlarını ve eli kalem tutan şair ve yazarlarını, düşünen ve üreten insanları, Vakıf şemsiyesi altında buluşturan Vakıf yönetimi kutluyorum” dedi.

ESOGÜ'nde Öğretim üyesi Doç Dr. Zeki Kartal; kendisinin de gurbette yetişen, gurbette okuyan bir gurbetçi çocuğu olduğunu ifade ederek, bilimsel olarak yaptıkları araştırma çalışmaları hakkında şunları söyledi:  “Emirdağ Göç Araştırmalarını, Vakıf yöneticilerine detaylı olarak anlattı ve yaptığı açıklamada,''Emirdağ ilçesi 1950'li yıllardan bu yana sosyo - ekonomik gelişim düzeyinin düşüklüğünden dolayı sürekli olarak göç ataklarına maruz kalmaktadır. Bu durum günümüzde de devam etmekte olup gelecekte de devam edeceğe benzemektedir. Emirdağ bağlamında dış göç, 1960'lı yıllardan itibaren (Türkiye'nin iş gücü ihracı politikası çerçevesinde) farklı bir görünüm ve nitelik kazandı. Bu tarihten sonra yurt dışına olan Göç ağırlıkla, Belçika'ya olmuştur. Göç hareketleri değişik dönemlerde farklı nitelikleri ile 1950'den itibaren Emirdağ ilçesinin sosyo - ekonomik düzeyini ve kültürel - sosyolojik süreçlerini etkilemektedir. Buradan hareketle bilimsel proje araştırmasının konusu; Emirdağ'ının ekonomik ve sosyo - kültürel değişimlerini, Göç'le ilişki içerisinde tespit etmek ve yerel gelişme bağlamında Emirdağ'ının sosyo - ekonomik gelişme potansiyelini ve uzmanlaşma alanlarını ortaya çıkarmaktır. Emirdağ diasporasının ve geride kalanların dış ve iç göçle sosyolojik özellikleri de değişme uğradı. Emirdağlıların Göç'le birlikte geçirdikleri sosyolojik değişimin belirlenmesi, Emirdağ'ının ekonomik gelişime potansiyelinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu nedenle, Emirdağlıların sosyo - ekonomik yapısındaki değişim dinamiklerinin belirlenmesi çalışmanın önemli bir konusunu oluşturmaktadır. Emirdağ ilçesinin tarımda, sanayide ve turizmde potansiyelinin, uzmanlaşma alanlarının tam olarak belirlenmesinden sonra, Emirdağ ekonomisinin bölgesel ve küresel pazarlara (Eskişehir - Belçika) entegrasyon imkanlarının araştırılması da, konunun önemli bileşenlerinden bir tanesini oluşturmaktadır” dedi.
Emirdağlılar Vakfı Başkan Vekili Ayhan Türkseven, “Emirdağ’ımız için son derece önemli gördüğümüz bu bilimsel araştırma çalışmalarıına Emirdağlılar Vakfı olarak, Emirdağ, Eskişehir ve Belçika’da her türlü desteği vermekten mutluluk duyarız ve çalışmalara dwestek vermeye devam edeceğiz. Bu çalışmanın sonuçları ışığında, yeni açılımlar olacağını umuyor ve Eskişehir'deki ESOGÜ'ndeki öğretim üyesi olan hocalarımıza çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Add comment


Security code
Refresh