PROF.DR. CAN ÖZGÜR

Hits: 421

Can ÖzgürEmirdağ'ın Suvermez köyünden Ömer Özgür'ün oğluyum. Babam Eskişehir'de Koç'da ve Tofaş'da uzun yıllar müdür olarak görev yaptı. 1962 Eskişehir doğumluyum. İlk, Orta ve Lise tahsilimi Eskişehir’de tamamladım. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Aynı yıl mezun olduğum Bölümün Eski Türk Dili Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimime başladım. Tez olarak Veterinerliğe ait ‘‘Baytaratü’l-Vazıh’’ adlı eserin Paris Biblioteque Nationale’de bulunan Oğuzca (Türkmence) nüshasının transkripsiyonlu metni ile gramatikal indeksini hazırladım.

1988 Ekim’inde Eski Türk Dili Anabilim Dalının Doktora programına kayıt oldum. Ders devamından sonra Yüksek Lisans Tez hocam Prof.Dr. Osman Fikri Sertkaya’nın idaresinde‘‘Baytaratü’l -Vazıh’ın Kıpçakça ve Türkmence Yazmalarına Göre Kıpçakça’nın Oğuzlaşması (Türkmenceleşmesi) Üzerine Bir Dil Araştırması’’ adlı tezimle sahamda 1994 Aralık ayında Bilim Doktoru ünvanını aldım. Bu çalışmamda Baytaratü’l-Vazıh’ın İstanbul Topkapı Sarayı Revan Köşkü Kütüphanesi 1695 numarada Kayıtlı olan Kıpçakça yazması ile Yüksek Lisans Tezinde hazırladığım Oğuzca (Türkmence) yazmasını karşılaştırdım. 2002 yılında Kütabü’l-Hayl (Memlük Kıpçakçası ile yazılmış ilk Türk at ve atçılık eserinin Paris yazması) adlı kitabı doçentlik çalışması olarak yayımladım. 2003 yılında ise aynı kitabın dil incelemesini yaparak ikinci baskısını çıkardım. Ayrıca Açık Renkli Düşler, Uzak Mesafelerde Sevmek Yarım Yanlarımızdır Aşk adlı yayımlanan şiir kitaplarım bulunmaktadır.

14 Aralık 2007 tarihinde girdiğim Doçentlik sözlü sınavı sonucunda, Doçent oldum. 28.05.2014 tarihinde de aynı bölümün, aynı bilim dalına profesör olarak atandım. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yapmaktayım. İLESAM, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği üyesiyim.

 
Evli iki çocuk babasıyım. Eşi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim   Fakültesi’nde Kitap ve Yazım Koordinatörlüğünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Add comment


Security code
Refresh