Sabit Ücret İadesi Yok

Gösterim: 2155
Türk Telekom Fatura

Türk Telekom’un uyguladığı sabit ücretlere ilişkin olarak Beykoz Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen ve basında yoğun şekilde yer bulan Beykoz Hakem Heyeti Kararı, İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Türk Telekom; mahkemenin bu kararı sonucu basın açıklamasında haklılığını ve uygulamanın hukuka uygunluğunu belirtti. Daha önce de aynı konuda farklı mahkemeler birçok benzer karara imza atmıştı. Böylece Türk Telekom; telefon hizmetinde erişim maliyeti, bir başka deyişle, müşteriye tahsis edilen hattın her zaman konuşulabilir durumda tutulması karşılığında alınan bir ücret olan sabit ücretin hukuka aykırı olmadığını da ispat etmiş oldu.

Türk Telekom’un konuya ilişkin basın açıklaması şöyle:
“Sabit ücretin tüketiciye geri ödenmesi isteyen Beykoz Tüketici Hakem Heyeti’nin kararı geçtiğimiz ay basında yer almış ve kesinleşmiş bir yargı kararı gibi kamuoyuna duyurulmuştu. Türk Telekom olarak daha önce yaptığımız açıklamalarda sabit ücret uygulamasının hukuka uygun olduğunu, bu tür Tüketici Hakem Heyeti kararlarının mahkemelerce iptal edildiğini, müşterilerimizi doğru şekilde bilgilendirmek ve korumak adına, gerekçeleri ile birlikte birçok defa açıkladığımız halde bazı çevreler aksine yönlendirmelerine devam etmiştir. Maalesef, söz konusu yönlendirmeler, mahkeme masrafları nedeniyle ilgili müşterilerimizin daha fazla maddi zarara uğramasına sebep olmuştur.

Söz konusu Beykoz Tüketici Hakem Heyeti kararının Mahkemece iptali ile artık Şirketimizin bu konudaki haklılığının ve uygulamasının hukuka uygunluğunun müşterilerimizin menfaati açısından ilgili herkes tarafından anlaşılacağını umut ediyoruz.“

Comments are now closed for this entry