Milliyetçi Hareket Partisi, Emirdağ İlçe Teşkilatı Seçim Programı

Gösterim: 7170

Mhp ilçe teşkilatı 2009 yerel seçim programını hazırladı. Sloganın “Daha güzel yaşanabilir bir Emirdağ” olarak hazırlayan Mhp ilçe teşkilatı 27 Ocak Salı günü projelerini tamamlayan Ceylan Morca ana başlıklar olarak kentleşme, ulaşım, sosyal yaşam alanları, konutlaşma, planlı kentleşme, geri dönüşüm programları, alt yapı ve modern meydan bulunuyor.  Önümüzdeki günlerde encümen listesini açıklayacak olan Mhp zorlu yarışta çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Mhp 2009 Yerel Seçimler Programı haberin devamında...

Amaç: Daha güzel, yaşanılabilir bir Emirdağ…

Kapsam: Yukarıda belirtilen amaçlar 2009 yerel seçimleri sonrasında Emirdağ’ımız için uygulamaya koyacağımızı amaçların dört yıl içerisinde gerçekleştirilmesini kapsar.

Mevcut Durum Analizi: Bu başlık altında ilçemizin içinde bulunduğu yönetim anlayışının bir kritiği yapılacak ve projelerimiz bu odak noktalarından hareketle hayata geçirilecektir.

Kentleşme: İlçemiz, maalesef yıllardan beri kentleşememenin sıkıntısını yaşamaktadır. Bunun en büyük nedeni ise kentleşmeyle sanayileşmenin bir arada yürütülememesidir. Daha net bir ifadeyle söylemek gerekirse İlçemiz hâlâ kentleşme sürecinin başında kalmış ve kalabalık bir köy görünümünden öteye geçememiştir. Yaz aylarında, gurbetçi hemşerilerimizin sılaya dönüşleriyle artan nüfus yoğunluğu ilçemizi bir kent görünümüne soktuğu savunulsa da doğru olan artan nüfusun karmaşadan başka bir şey yaratmamasıdır.

-          Ulaşım: Kentleşememeye ve yıl içerisindeki orantısız nüfus artışına paralel olarak ilçemizde bariz trafik sorunları yaşanmaktadır. Bu durum gündelik hayatı olumsuz etkilediği gibi yaz aylarında sıla hasretiyle memleketine koşan gurbetçi hemşerilerimizi de ilçemizden aşamalı olarak soğutmaktadır. Ayrıca ilçemizde hala toplu taşıma sistemi oluşturulamamıştır. Toplu taşıma sisteminin gelişmesi modern bir toplum olmayla doğru orantılıdır.

-          Sosyal Yaşam Alanları: İlçemizdeki soysal yaşam alanları yok denecek kadar azdır. Mevcut sosyal yaşam alanları ise özel teşebbüse aittir. Hâlbuki sosyal yaşam alanları oluşturma ve bu alanlardan halkın istifadesini uygun değer seviyede sağlama yerel yönetimlere; özellikle belediyelere düşer.

-          Konutlaşma: Kentleşmenin gereklerinin başında konutlaşma gelir. Bu husus da maalesef ilçemizde kangren halini almıştır. Bir türlü bitirilemeyen TOKİ topu konutları hemşerilerimizin sabrını sonuna kadar sınamıştır.

-          Planlı Kentleşme: Ülkemizin en büyük sorunlarının başında plansız hareket etmek gelir. İlçemiz içinde aynı durum söz konusudur. İlçemizin hala mevcut bir sürdürülebilir kalkınma planı bulunmamaktadır.

-          Geri Dönüşüm Programları: Şu an AB desteğiyle yürütülmekte olan bir geri dönüşüm programı mevcuttur. Ama marjinal fayda açısından değerlendirildiğinde sadece şehir meydanında çöp poşetlerinden oluşan neredeyse trajikomik bir geri dönüşüm politikamız vardır.

-          Alt Yapı: Gelişmiş altyapılar çağdaş toplumun bir göstergesidir. İlçemizin mevcut altyapısı şimdiye kadar "ne kadar çağdaş" yönetildiğimizin açık bir göstergesidir. Emirdağlılar yazın toza, kışın çamura; elektriksizliğe ve susuzluğa mahkûm edilmişlerdir.

Eğitim: Ülkemizde eğitim, milli olmakla beraber yerel yönetimlerden bağımsız düşünülemez. Çünkü il genelinde karara bağlanan ödenekler merkezi yönetime bildirilir ve takibi yerel yönetimlerce yapılır. İşte bu noktada ilçemiz eğitimdeki hakkını yererince alamamıştır. Gelen ödenekler adam ve sendika tutmak nedeniyle okullarımıza eşit dağılmamış; yavrularımız eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden faydalanamamışlardır.

Afyonkarahisar’a on beş dakika uzaklıktaki İscehisar zorunlu hizmet bölgesi kapsamına alınmasına rağmen ilçemiz dağınık yerleşmesine ve merkeze ulaşımının zor olmasına rağmen bu kapsamda değerlendirilmemiştir. Bu noktada en büyük suç mevcut yerel yönetimimizindir. Çünkü zorunlu hizmet uygulamasıyla birlikte ilçemiz öğretmen bakımından neredeyse boşalmıştır. Yani bu hususta İscehisarlılar kadar basiretli davranılmamıştır.

Yüksek öğrenimdeki sıkıntılar ise ilk ve orta öğretimdekilerden farksız değildir. Komşumuz Bolvadin’de yer alan yüksek okulun bölümlerinin çok ve tercih edilebilir olması Bolvadin’de yeni bir sektör doğurmuş ve hatırı sayılır bir gelir elde edilmiştir. Bu durumu, bu ilçede peşi sıra açılan özel öğrenci yurtlarından anlamak mümkündür. İlçemiz ise bu nimetten nasibini yeteri kadar alamamıştır. Bu nimetten faydalanmak üniversite yönetimiyle ikili ilişkileri iyi kurmakla doğru orantılıdır. Maalesef şimdiye kadar bizleri yönetenler bu konuda da derin bir uyku içerisindedirler.

Ekonomi: İlçemizin ekonomisi hepimizin üzerinde hemfikir olduğu gibi gurbetçi hemşerilerimizin sılaya döndükleri yaz aylarında canlanmaktadır. Hâlbuki sağlıklı ekonomi sürdürülebilir ve sürekli kazanç sağlayan ekonomidir. Ekonominin canlandırılmasında da yerel yönetimlere büyük pay düşmektedir. Çünkü ilçemizin mevcut ekonomik yapısını geliştirecek projeler ve bunlara ilişkin önlemler ancak belediye tarafından organize edilebilir. Hele bir ayağı Avrupa’da olan ilçemizde bu nimet yıllardır görmezden gelinmiş; Avrupa’da yaşayan Emirdağlı hemşerilerimizin uygulamayı düşündükleri ticari yatırımlara önayak olunmamıştır.

Şeffaflık: Maalesef hemen hemen her dönemde yerel yöneticiler çeşitli şaibeler altında kalmıştır. İlçemiz için de durum farksızdır. Biz kimseyi yolsuzluk yapmakla itham etmiyoruz. Böyle bir şey yapmaya ne yetkiliyiz ne de hakkımız var. Ama bu noktada yapılacak şeyler çok açık: Şeffaflık. Halkın da içinde olacağı, denetiminin halka bırakılacağı bir yönetim…

 

PROJELER

Kentleşme

 

-          Alt Yapı: Mevcut durum analizinde ilçemizin altyapısına yıllardır yatırım yapılmadığından bahsetmiştik. Sadece altyapıya yatırım yapmak yeterli değildir. Bunun akılcı yapılması da gerekir. İşte partimizin akılcı altyapı politikası:

 Modern Şehir Meydanı: Daha geniş ve işlevsel bir şehir meydanı için yeniden planlama yapılacak ve elektrik hatları yer altından geçirilerek şehir meydanı yeniden yapılandırılacak.

  Modern Yollar: İlçemizin yıllardır kanayan yarası olan yollarımız partimizin akılcı alt yapı politikasıyla yeniden yapılandırılacak. Kışı sert geçen bölgelerde asfalt yollar yapmak kısa vadede kazançlı gibi görünse de uzun vadede köstebek yuvasından farksız olacaktır. Bu noktada önce belediyemiz bünyesinde parke taş tesisleri kurulacak hem bu tesis sayesinde istihdam yaratılacak hem de şehrimizin yolları uzun yıllar dayanan ve bakımı daha masrafsız olan kilitli parke taşlarla döşenecek.

 

 Modern Altyapı: Sade yollar yapmak altyapı sorunun çözüldüğünün bir göstergesi olamaz. Bizim akılcı altyapı programımızda daha sağlıklı bir atık su, içme suyu, telefon ve elektrik ve ayrıca doğalgaz altyapısı yer alıyor.

-          Planlı Kentleşme: Yönetime geldiğimizde ilk işimiz ayakları yere basan ve kısa sürede en etkili faydanın sağlanılacağı bir kalkınma programı hazırlamak olacak. Bunu yaparken de toplumsal uzlaşı yoluyla tüm siz Emirdağlı hemşerilerimizin görüşleri alınacak.

-          Geri Dönüşüm Programları: Geri dönüşüm konusunda temel düsturumuz göstermelik değil gerçekçi yaklaşımlar olacak. Geri dönüşüm programlarının hayata geçirilmesi konusunda ilçemizdeki sivil toplum örgütleriyle, özellikle TEMA ile birlikte hareket edilerek hem çevre korumasını en üst seviyeye çıkarmayı hem de geri dönüşümden ekonomik anlamda kar elde etmeyi amaçlayacağız.

-          Konutlaşma: Göreve geldiğimiz zaman ilk icraatlarımızın başında, yılan hikâyesine dönen TOKİ hadisesini çözmek olacak.

-          Sosyal Yaşam Alanları: Öncelikli hedeflerimiz içerisinde en önemlilerden birisi de “Daha Yeşil Bir Emirdağ” İlçemiz Bademlik mevkiine komşu ilçelerdeki parkları aratmayacak bir yeşil alan projemiz hazır. Sosyal yaşam alanlarından anladığımız sadece mesire yerleri değil elbette. Yine eğitim başlığı altında ele alacağımız yaz spor okulları da soysala yaşam alanları projelerimiz içerisinde yer alacak. Her mahalledeki planlanmış fakat bir türlü hayata geçirilememişi çocuk parkları da en kısa sürede tamamlanacak.

Daha Yeşil Bir Emirdağ hayalimizi gerçekleştirmek için yine sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket edilecek. Özellikle Tema’nın bu yöndeki yararlı faaliyetleri belediyenin imkânları ile birleştirilerek kısa sürede etkisini gösterecek çalışmalara başlayacak. Doğan Her Emirdağlıya, Yapılan Her Eve On Ağaç projesi hayata geçirilecek.

-          Ulaşım: Altyapıda yapacağımız düzenlemeler ulaşım hedeflerimizin ilk ayağını oluşturuyordu. İkinci ayağı ise düzenli bir şehir içi ulaşım sistemi. Yeni yapılan otogarın, adalet sarayının ilçemizin bir ucunda devlet hastanesinin ise diğer ucunda olması düzenli bir şehir içi ulaşımı zorunlu kılmaktadır. Bu güzergahta düzenli şehir içi seferler başlatılacaktır.

Yaz ayarlarında yaşanan trafik işkencesine çözüm olacak iki projemiz ise hayata geçirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alan projelerimizden. Bunlardan birincisi “Çok Katlı Otopark” projesi diğeri ise Çaydere’nin trafiğin yoğun olan bölgelerde kısmının üzerinin kapatılarak yapılacak olan “Oto Park” projesi. Ayrıca şehir planlaması uzmanlarına bir trafik akış güzergâhı planlanarak trafiği rahatlamak amacıyla en kısa sürede hayata geçirilecektir. Şehir merkezine ise saatli otoparklar yerleştirilecek, bu otoparkların takibinde de engelli vatandaşlarımıza iş verilerek onlar için istihdam yaratılacaktır. Bu hususa ekonomi başlığı altında tekrar değinilecektir.      

 

Ekonomi:

          Ekonomi alanında ilk icraatımız Emirdağ Girişim Grubunu kurmak olacaktır. Bu grup sayesinde ilçemizde atılacak ekonomik adımlar planlanacak ve hayata geçirilecektir. Emirdağ Girişim Grubu, Emirdağlı iş adamlarıyla ilçemiz arasında bir köprü vazifesi üstlenecektir.

Ekonomi alanında en büyük hedefimiz ise yer altı zenginliklerimizden yararlanmak olacaktır. Malumunuz ilçemizin çeşitli yerlerinde açılan ona yakın mermer ve granit ocağından İscehisarlı işletmeciler yararlanmaktadır. İlk olarak belediye bünyesi altıda bir işletme tesisi kurulacak bu tesis aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak çalışıp iş bekleyen hemşerilerimize istihdam imkânı sağlayacak. Hala boş bir arazi olan Organize Sanayi Bölgesi ise bu sayede gerçek bir sanayi merkezi olacaktır.

Ekonomi başlı altında engelli kardeşlerimiz için planlarımız olduğuna değinmiştik. İlçemizde yer alan 483 engelliye yönelik planlarımızın başında onlarında çalışabileceği alanlar oluşturmak geliyor. İlk etapta ekmek ve simit satış istasyonları kurulacak ve Emirdağ Engelliler Derneği ile birlikte bu istasyonlar engelli kardeşlerimize verilecek. Böylece hem çalışabilecek hem de sosyal güvenceye sahip olacaklar. Bu istasyonlardan ve ulaşım başlığında bahsettiğimiz otoparklardan elde edilen gelirlerin belediyeye kalan kısmıyla yine engelli kardeşlerimize yatırım yapılacak. Ayrıca yine ekonomi başlığı altında değindiğimiz taş işçili alanında bir proje ile engelli kardeşlerimiz için mozaik atölyesi oluşturularak ürünleri onlar adına pazarlanacak. Tüm bu projelerden elde edilen gelirlerin bir kısmı Emirdağ Engelliler Derneğine aktarılarak yurt genelinde örnek bir dernek oluşturulacak

 

Eğitim:

-          Eğitimde ilk hedefimiz “Herkes İçin Eşit Eğitim” olacak. İlçemizin de en az Afyonkarahisar’ın diğer ilçeleri kadar ödenek almasını sağlayarak bu ödeneklerin eşit dağılımı için elimizden geleni yapacağız. İlçemizin literatüründen gözde okul kavramı çıkarcağız. Yaz spor ve kültür okulları kurarak öğrencilerimizi yaz aylarında faydalı alanlara yöneltilecek. Ekonomi başlı altında bahsettiğimiz taş işçiliği atölye eğitimleri ise yetişkinlere yönelik eğitim politikamızın temelinde yer alıyor.

 

 -          Üniversite yöneticileriyle iletişime geçilerek ilçemizde yer alan yüksek okula daha fazla öğrenci çekmek için neler yapılabileceği görüşülecek ve bunun için belediye olarak tüm imkânlar seferber edilecek. Ayrıca ekonomi politikalarımız gereğince gelişecek yer altı zenginliklerimize yönelik bölüm açılması için çalışarak yüksek öğrenimi doğrudan kazanca dönüştürecek önlemler uygulanacak. 

 

Şeffaflık:

-          Bizim en büyük vaadimiz şeffaf ve katılımcı yönetim. Emirdağ’ı biz değil hepimiz yöneteceğiz. Bunun için haftanın belirli bir günü “Halk Günü” düzenleyerek önerilerinizi, sorunlarınızı ekip olarak dinleyecek ve yine hep birlikte çözüm yolları arayacağız. Göreve geldiğimiz ilk gün partili kimliğimiz üzerimizden sıyırıp sizlere Emirdağlı kimliğimizle hizmet edeceğiz. Yine şeffaflığımızı sizlerle paylaşmak için tüm meclis toplantılarını ve ihaleleri internet üzerinden canlı yayınlayarak her şeyimizi sizinle paylaşacağız.

EMİRDAĞ BİZİMLE DEĞİŞECEK...

MHP Emirdağ İlçe Teşkilatı Adına

Ceylan MORCA

Emirdağ Belediye Başkan Adayı

Comments are now closed for this entry