1955 yılı Emirdağ doğumlu Prof. Dr. Necdet SAĞLAM ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. 1974-1979 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. 1982 yılında Bilim uzmanlığını alan Prof. Dr. Necdet SAĞLAM 05.02.1986 tarihinde doktora eğitimini tamamlamış ve bu süre içinde Araştırma Görevlisi olarak Biyoloji Bölümünde görev yapmıştır.

1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Doçentliğini, 2000 yılında aynı bölümde Profesörlük unvanını almıştır. Bu süre zarfında 3 Dönem Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası Koordinatörlüğü, Üniversite Eğitim Komisyonu Üyeliği, Döner Sermayesi Satın Alma Müdürlüğü, Eğitim Fakültesi-Fakülte Kurulu Üyeliği, Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Eğitim Fakültesi Eğitim ve Proje Komisyonu Başkanlığı, Tübitak'da ve çeşitli dergi ve bilim kurullarında görevlerinde bulunmuştur.

18 Mayıs 2007 tarihinden Aksaray Üniversitesi Rektörü görevine atanan Prof. Dr. Necdet SAĞLAM halen bu görevi yürütmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel dergilerde 50'den fazla makalesi olan Prof. Dr. Necdet SAĞLAM'ın Biyoloji alanında basılı 2 kitabı bulunmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.