Ümit Şahbaz

25 Nisan 1968’de Emirdağ’da doğdu. Babası Emekli Öğretmen Halil, annesi Hatice’dir. 1979 da Emirdağ İnkılap İkokulunu, 1982’de Emirdağ Ortaokulunu,1985’de Afyon Lisesini Bitirdi. 1985 Yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim bilimleri bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalına başlayarak 1989 da başarıyla tamamladı. Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Özel Eğitim Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. Ardından Anadolu Üniversitesi Eğitim Özel Eğitim Anabilim Dalı Zihin Engelliler Öğretmenliği Doktora Programını Tamamladı. Aynı Yıl Yardımcı Doçent Doktor ünvanını aldı.

5. Akademik Unvanlar

Araştırma Görevlisi  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1993-1997

Öğretim Görevlisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1997-2000

Öğretim Görevlisi Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi 2000-2005

Dr. Öğretim Görevlisi Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi 2005

Yardımcı Doçent Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi  6 Eylül 2005

Image 

6. İdari Görevler

SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Başkanı. 2001- 2002 .

SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitim Anabilim Dalı Başkanı. 19 Eylül 2005

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eylül 2006

 7. Ödüller

İhsan Doğramacı Vakfı Üstün Başarı Ödülü Hacettepe Üniversitesi, Ankara:1989.

8. Yayınlar

8.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Şahbaz, Ümit 2007 The Influence of Informing Teachers and Normal Students Attending Integrated Classes on Retarded Students' Social Acceptance Levels)" Eurasian Journal of Educational Research, 26, 199-208.

8.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Eripek, Süleyman ve Ümit Şahbaz. "Comparision of Constant Time Delay Procedure with and without Error Correction in Teaching Multiplication Table Facts", ABA Anual Convention'da Sunulan Bildiri,  San Francisco, USA, 2003.

Şahbaz, Ümit, Raşit Özen ve Sendur Peker. " Opinions of Teahers About an Inservice Training Program About Integrating the Handicapped", Uluslararası Özel Eğitim Konferans'ında Sunulan Poster Bildiri, Antalya, Türkiye 2001.

Kırcaali-İftar, Gönül ve Ümit Şahbaz. "Changing Teacher's Attitudes About Integration: An Experimental Analysis in Turkey". The Council for Exceptional Children'ın Yıllık Kongresinde Sunulan Poster Bildiri, Minnesota, ABD, 1997.

Şahbaz, Ümit. "Öğretmenlerin Özürlü Çocukların Kaynaştırılması Hakkında Bilgilendirilmelerinin Kaynaştırmaya İlişkin Tutumlarının Değişmesindeki Etkiliği", Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu-1' de Sunulan Bildiri, Çanakkale, Türkiye, 1997.

8.3 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Şahbaz, Ümit 2006. Zihin Engelli Öğrencilere Çarpım Tablosunun Öğretiminde Sabit Bekleme Süreli Öğretimin Hata Düzeltmesiz Ve Hata Düzeltmeli Uygulamalarının Karşılaştırması. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 12, 216-237.

8.4 Editörlük

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Editörlüğü, Sayı 13, Yıl: Haziran 2007

8.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Şahbaz, Ümit, Peker, Sendur. “İlköğretimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenleri İle Branş Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması” 16. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri . Samsun:16-17 Kasım 2006.

Şahbaz, Ümit. “Toplum Bilincinin Artırılması Bağlamında Engellilik” SDÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Panelde Konuşmacı, Isparta: 15 Mayıs 2006.

Şahbaz, Ümit, Peker, Sendur. "Kaynaştırma Sınıflarına Devam Eden Engelli Öğrenciler Hakkında Bilgilendirilmelerinin Engellilerin Sosyal Kabul Düzeylerine Etkisi", 15. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Ankara, 17-19 Kasım 2005.

ŞAHBAZ, Ü., Yrd. Doç. Dr., "Hata Düzeltmesiz Olarak Sunulan Sabit Bekleme Süreli Öğretimin Zihin Engelli Öğrencilerin Çarpım Tablosunu öğrenmelerine Etkisi", I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 17-19 Kasım 2005.

ŞAHBAZ, Ü., Yrd. Doç. Dr., "Burdur İlinde Kaynaştırma Uygulamalarına Katılan Zihin Engelli Öğrencilerin Normal Öğrenciler Tarafından Sosyal Kabul ve Red Edilme Düzeylerinin Belirlenmesi ", I. Burdur Sempozyumu, Burdur, 17-19 Kasım 2005.

 Şahbaz, Ümit. "Kaynaştırma Sınıflarına Devam Eden Zihin Engelli Öğrencilerin Sosyal Kabul Düzeylerinin Belirlenmesi" 13. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri - Özel Eğitimden Yansımalar. Eskişehir, 2003.

 Peker, Sendur ve Ümit Şahbaz. " Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Prof. Dr. Yahya Özsoy Özel Eğitim Merkezi Çalışmaları", 9. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde Sunulan Poster Bildiri, Eskişehir, 1999.

 Yıkmış Ahmet, Ümit Şahbaz ve Sendur Peker. "Özel Eğitim Danışmanlığı ve Kaynaştırma Dersinin Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi", 8. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde Sunulan Bildiri, Edirne, 1998.

 Yıkmış Ahmet, Ümit Şahbaz ve Sendur Peker. "Hizmet İçi Eğitim Programlarının Öğretmenlerin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi", 7. Özel Eğitim Günlerinde Sunulan Bildiri, Eskişehir, 1997.

 9. Projeler

 Burdur Eğitim Fakültesi ile SDÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği İle Düzenlenen “Aktif Öğretme-Öğrenme Stratejileri Formatör Öğretmen Yetiştirme Kursu” Öğretim Üyesi,  03-05 Temmuz 2006

 Süleyman Demirel Üniversitesi “Okulöncesinden Ortaöğretime Türk Eğitim Sisteminin Yeniden Yapılanması Sürecinde Yeni Bakış Açıları” Çalıştay, Isparta: 15-17 Nisan 2006

 Dünya Bankası Destekli, MEB-SDU Burdur Eğitim Fakültesi İşbirliği İle Düzenlenen “Aktif Öğretme-Öğrenme Stratejileri Formatör Öğretmen Yetiştirme KursuAkademik Danışman, 02–08 Eylül 2001. SDÜ Çünür Kampusü, Isparta

 Burdur Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü 17. Milli Eğitim Şurası İl Komisyon Üyesi.

 Maliye Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi çeşitli kamu kuruluşlarının Hizmet İçi Eğitimlerinde Öğretim Üyeliği.
10. Toplumsal Katkı

a. Burdur Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Üyesi 2005

b. Burdur Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitsel Tanılama İzleme ve Değerlendirme Ekibi      Üyesi 2005

c. "Gelişim Psikolojisi" Burdur Emniyet Müdürlüğü'nde Çocuk Şubesi kurulması kapsamında verilen konferansta konuşmacı. 11-15 Şubat 2002. Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu, Burdur.

d. Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Burdur Halk Eğitim Merkezi'nde, 02.09.2002-27.09.2002 tarihleri arasında düzenlenen Eğitim Yönetimi Kursunda "Rehberlik" dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilme.

e. Isparta Valiliği Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Eğitimde Kalitenin Artırılması" konulu bir dizi konferansta 16.02.2002 tarihinde "Engelli Bireylerin Normal Eğitim Ortamlarına Kaynaştırılması" verilen konferansta konuşmacı. Yalvaç-Isparta. 

f.  Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi'nin işbirliği ile düzenlenen Ulusal Eğitime Destek Kampanyası çerçevesinde Yetişkinlere Okuma-Yazma Öğretimi Seminerinde konuşmacı. 04.11.2004. Burdur.

g. Zihin Engellilerin Eğitiminde Görev Alacak Personelin Hizmetiçi Eğitim Kursu'nda Öğretim Görevlisi.-Burdur Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü.-  13.06.2005-08.07.2005 - Burdur.