1956 yılın da Afyonkarahisar iline bağlı Emirdağ ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar ve Eskişehir'de tamamladı.1982 yılın da A.Ü Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Vatani hizmetini müteakip ilk mesleki görevne 1985 yılın da Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı'nda tarih uzmanı olarak başladı.Buradaki memuriyeti sırasında 1988 yılın da A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans;1995 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora programını bitirdi.
                      1994 yılında A.Ü Hukuk Fakütesi Lisans proğramını tamamladı.1993 yılında öğretim görevlisi statüsü ile Eskişehir O.G.Ü,Fen Edebiyat Fakültesi,Tarih Bölümüne geçti.1996 yılında Yard.Doç,2006 yılında Doç.oldu.Halen aynı üniversitedeki görevini sürdürmektedir.2003-2005 yılları arasında 3 yarıyıl boyunca Kosova-Priştine Üniversitesi,Filoloji Fakültesi,Türkoloji Bölümü ile aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Türkçe Sınıf Öğretmenliği Bölümünde misafir öğretim üyesi statüsü ile Türk Tarihi,Türk Kültür ve Eğitim Tarihi üzerine dersler vermiştir.Kosava Şarkiyatçılar Derneği üyesi de olan Doç.Dr.Osman Köksal'ın bugüne kadar değişik bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri,ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.Evli ve 2 çocuk babasıdır.
                       Akademik çalışmaları:
                  A) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan  ve bildiri kitabında basılan bildiriler.
                  B) Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler.
                  C) Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Basılmış kitaplar.
                  D) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler.
                  E) Konferans,panel.
                  F) Atıflar.
                  G) Yönetilen yüksek lisans tezleri.
                  H) Projelerde Yaptığı Görevler:
                       İlk ve Orta Öğretimde Yeni Standartların Belirlenmesi ve Müfredatların Geliştirilmesi
                      Türkçe Eğitimi Bölümü
                       Kosava Eğitim,Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Projesi,Proje sorumlusu,2003-2004.
                  I)  İdari Görevler:
                      Bölüm Başkan Yard.O.G.Ü Tarih Bölümü 1994 -1997.
                      Bölüm Başkanı 2007-2010
                      Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 2010-...
                  İ) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
                     Kosava Şarkiyatçılar Derneği Üyesi.