Tarihi belgelerde  Emirdağ dahilinde ,1 camii şerif,2 mescit yine bazı kayıtlarda 3 camii şerif bulunduğu yazmaktadır.Bu camiler;Çarşı,Eskikaçerli ve İncili’dir.
Çarşı Camii : Emirdağ’ın Muslucalu nahiyeliği döneminde 1750 yılında inşa  edilmiştir.1902 yılında yıkılıp aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır.Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1965 ve 2011 yıllarında  genel onarımdan geçirilmiştir.
Çarşı Camii 500 m2 olup 1060 m2 bahçesi  bulunmaktadır.Bahçe içindeki tarihi şadırvan yıktırılmıştır.Çarşı Camiin levhasında 1902’de yapıldığı yazılıdır ki,bu yukarıda belirtildiği üzere yeniden inşa edildiği tarihtir.
 
 Eskikaçerli Camii : Kaçerli, Emirdağ’ın en eski mahallesi olup Muslucalu nahiyesi döneminde kurulmuştur.Kaçerli (Kacerli) adı Kaçar Türkmenlerinden gelmektedir.Bunun belgesi,III. Ahmet’in Rakka Beylerbeyi’ne yazdığı fermanda olup ‘’Bozulus Türkmenlerinden Muslucalu cemaatinden Çilli, Öşili (Evşili), Kaçarlı, İncili, Hacı Fakılı, Caberli...