Doç DrNecdet Sağlam

1965 yılında Emirdağ’da doğmuştur. 1971 yılında Karaağaç köyü ilkokuluna başladı.1976’da tamamlayarak Emirdağ Ortaokuluna başladı. 1979 yılında girdiği Emirdağ Lisesini 1982 de tamamlayarak aynı yıl Erciyes Üniversitesi İşletme Fakültesine kaydolmuş ve bu fakültede 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı ve birinci sınıfı okuduktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne geçmiş ve bu fakülteden mezun olmuştur. Aynı üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe - finansman bölümünde yüksek yapmış ve doktorayı 1996 yılında tamamlamıştır.  

 

1988 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak işe başlamış, 1996 yılında yardımcı doçent, 2002 yılında doçent olmuştur. 

 

1991-1992 döneminde Avrupa Birliğinden kazandığı burs ile Belçika’da Avrupa Birliği Komisyonunda Şirketler Hukuku ve Mali Kuruluşlar bölümünde 6 ay staj yapmıştır. 1994-1995 yıllarında AB Akdeniz projeleri (Med-migration ve Med-Urbs) çerçevesinde Emirdağ Belediyesinin danışmanı olarak yurtdışındaki işçilerin tasarruflarının yatırıma dönüştürülmesi komitesini yönetmiştir.  1998 yılında İngiltere’de dil kursuna katılmıştır. 

Image

Aziziye Vakfı ve Emirdağ Sosyal Danışma, Kültür ve Eğitim Vakfının kuruluşuna önderlik etmiştir. Emirdağ Sosyal Danışma, Kültür ve Eğitim Vakfının 2 dönem yönetimde bulunmuştur.  

 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne hesap planı oluşturulması projesinde çalıştır.  Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğüne Vakıfların yeniden yapılanması projesi, Maliye Bakanlığı Döner sermayeli İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve hesap planının hazırlanması projesinde çalışmıştır.   

 

Üniversite lisans düzeyinde Genel muhasebe, envanter bilanço, tekdüzen muhasebe sistemi, bilgisayar programları, şirketler muhasebesi, iş dünyası, gibi, Yüksek lisansta ise Muhasebeyi Yönlendiren Faktörler, Finansal Aracı Kurumlarda Muhasebe dersleri vermektedir Ayrıca 10 yıldır Maliye Bakanlığı Eskişehir Mesleki Eğitim Kursunda muhasebe dersleri vermiştir. 

 Image 

9 yıl Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği Temel Eğitim ve Staj Merkezi Eskişehir Şubesinin yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Yurt içinde çeşitli illerde (25’in üzerinde) konferans ve seminerler vermiştir. Ayrıca yurtdışın çeşitli ülkelerde değişik konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır. Yurtiçi ve dışında çeşitli dergilerde hakemlikleri bulunmaktadır.

 Çok sayıda Avrupa Birliği projesinde yurt içinde ve yurtdışında danışman ve koordinatör olarak çalışmıştır.  Muhasebe- finansman, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Devlet Muhasebesi, Muhasebe Standartları, Finansal Kuruluşlar, Vakıflar, Sigortacılık, KOBİ’ler, Aile Şirketleri gibi alanlarda yayınlanmış 10’un üzerinde yayınlanmış kitabı ve yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli dergilerde yayınlanmış çok fazla makalesi ve bildirisi bulunmaktadır.  

 

Yurtdışında çeşitli mesleki ve bilimsel kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır. Bazı yayınlarının başka dillere (İngilizce, Farsça, Yunanca, Arapça ve İtalyanca)  çevrilmiştir. Evli ve 1 çocuk babasıdır; İngilizce ve Fransızca bilmektedir.