1965 yılında,AFYON İli,Emirdağ İlçesinde doğdu.1975 yılında Ekizce Köyü İlkokulundan mezun oldu.1982 yılında Emirdağ İmam-Hatip  Lisesinden mezun oldu.

 

      1982 yılında Diyânet İşleri Başkanlığının açtığı İmam-Hatiplik Yeterlilik imtihânın kazandı.13 Ocak 1983 yılında Emirdağ Kılıçlı Kavlaklı Köyü İmam-Hatipliğine atandı.1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazandı.20 Kasım 1985 tarihinde Altındağ Müftülüğü Karaköy Camiine naklen tayin oldu.

 

      1990 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Hadîs Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans sınavını kazandı.

 

      Millî Eğitim Bakanlığının açmış olduğu Öğretmenlik Yeterlilik Sınavını kazanarak 25 Eylül 1991 tarihinde Ankara Altındağ Peyâmî SAFA İlköğretim Okulu’na Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni olarak atandı.

 

      1991 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu Cezayir İhtisas Bursunu Asil aday olarak kazandığı halde,Cezayir’deki ihtilalken dolayı bursunu kullanamadı.Ayrıca 1993-1994 Öğretim Yılında Suriye Hükümetinin verdiği  ihtisâs burslarına Asil aday olarak seçildiğim halde 5 Nisan Karalarından dolayı bursumu yine kullanamadı.

     Image 19 Kasım 1993 yılında Doç.Dr.Müctebâ UĞUR’un danışmanlığında hazırladığım “Sunenu’t-Tirmizî’nin Metod Yönünden İncelenmesi” adlı Tezimle Yüksek Lisansını tamamladı.

      1994-1995 Öğretim Yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Hadîs Bilim Dalı’nda Doktora sınavını kazandı.14 Mayıs 1999’da Prof.Dr.Mehmet HATİPOĞLU’nun danışmanlığında “ El-Mizzî’nin Hadîs İlmi’ndeki Yeri ” adlı Doktora Tezini tamamladı.Image

      1992-2005 yılları arasında Ankara Altındağ Kutalmış Bey İlköğretim Okulu’nda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni olarak görev yaptı.       

     2000-2003 yılları arasında Ankara Altındağ İlçesi   Zümre Öğretmenler Kurulu Başkanlığı yaptı.                     

     30 Haziran 2005 tarihinde isteğe bağlı olarak  Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Anadolu Ticaret ve İletişim Meslek Lisesine Dîn Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni olarak  atandı.

     24 Kasım 2006 Öğretmenler Gününde Kariyer Basamakları Değerlendirmeleri sonucunda Başöğretmenliğe yükseltildi.

     Hâlen mezkûr okulda görevine devam etmektedir.Image

Dr. Erdoğan KÖYCÜ’nün İlmî Çalışmaları

1-Hadîs Tasnîf Metotları ve Bu Metodlara Göre Hazırlanmış Belli Başlı Hadîs Kitapları-Lisans TeziAnkara-1990

2-Sunenu’t-Tirmizî’nin Metod Yönünden İncelenmesi,Yüksek Lisans Tezi-Ankara-1993

3-El-Mizzî’nin Hadîs İlmi’ndeki Yeri-Doktora Tezi-Ankara-1999

4-“ Kim,Benim Üzerime Kasden Yalan Söylerse,Cehennem’deki Yerine Hazırlansın.Hadîsi Üzerine Araştırma,Ankara-1995

5-Şu’be b.El-Haccâc’ın Hayâtı,Hadîs Usûlü,Hadîs İlimleri ve Hadîs Râvîleriyle İlgili Görüşleri

6-Cemâluddîn Ebî’l-Haccâc El-Mizzî’nin ( 742/1341 ) “Hz.Peygamber’in  (s.a.v.)Vasıflarıadlı çalışmasının Tercümesi

7-Cemâluddîn    Ebî’l-Haccâc   El-Mizzî’nin (   742/1341   ) “   Hz.Peygamber’in ( s.a.v.) Mu’cizeleri ” adlı çalışmasının Tercümesi

8-Mi’râc Vakasının Hadîsler Işığında Değerlendirilmesi

9-Muhammed b.Îsâ Et-Tirmizî’nin (279/892) “ Kitâbu’l-İlel ” inin  Tercümesi

10-Prof.Dr.Beşşâr Avvâd Ma’rûf’un Hayâtı ve İlmî Çalışmaları