Halit KuşEmirdağ Bizim için değerlidir. Afyonkarahisar Bizim için değerlidir. Türkiye Bizim için değerlidir.Ülkemiz çok ciddi bunalımdadır.
Uygulanan koyu faizci kapitalist düzen sebebiyle Türkiye kısır bir döngünün içine sokulmuştur. İç ve dış borçlar ve bunların faizleri , bütçe açıkları, israflar devletin borç ihtiyacını daha da artırmaktadır. Bunun sonucu olarak da sürekli vergilerin ağırlığı artırılmaktadır. Ayrıca eskiden sadece devlet borçlu iken şimdi belediyeler, özel sektör ve vatandaş da borçlandırılmıştır. Saadet Partisi, haksız vergi alan devlet anlayışını reddeder. Saadet Partisi, akılcı, dürüst, israfsız, kaynaklarını iyi kullanan yatırımını ve üretimi kolaylaştıran adil ekonomik düzenin hakim olduğu haksız vergilerin olmadığı. Bir Türkiye için çalışmaktadır.
 
Halkla Beraber Yönetilen Şeffaf Bir Türkiye.
#DEĞİŞTİR AFYONKARAHİSAR
Bizim anlayışımız, milleti gütmeyi değil millete hizmet etmeyi esas almıştır. Saadet Partisi, işlerin israf, yolsuzluk ve rüşvetle değil, adaletle yürütüldüğü, adam kayırmayan, partizanlık yapmayan, halkın tasvibiyle en iyiyi ve en güzeli uygulayan bir Türkiye için var. Saadet Partisi, halkla beraber yönetilen şeffaf bir Türkiye için çalışmaktadır.
 
Kadını Saygınlaştıran Aileyi Yücelten Bir Türkiye
Kadınlarımıza hak ettikleri saygınlığı kazandırmak ve aileyi korumak; batının bozuk değerleriyle oluşturulmuş değil kendi medeniyet değerlerimizle yapılabilir. İyi bir sosyal sistem, kadın ve ailenin sağlığını politikalarına esas alan sistemdir. Saadet Partisi  böyle bir sistemin, kadını evine hapsetmek için değil, erkeği evine ve ailesine bağlamak için var. Saadet Partisi, kadın erkek ayrımı yapmayan, kadınımıza saygınlık kazandıran ve aileyi yücelten bir Türkiye için çalışmaktadır.